D519

1989, 23. leden, Praha. – Soupis československých politických vězňů evidovaných VONS podle stavu ke dni 21. ledna 1989. (Dokument č. 9/89)

Soupis československých politických vězňůE1Dokument byl zveřejněn v Informacích o Chartě 77, roč. 12, (1989) č. 3, s. 2 pouze ve stručném výtahu s odvoláním na Sdělení VONS č. 860.

Členové kolektivu mluvčích spolu s dalšími signatáři Charty a dalšími aktivisty nezávislých iniciativ drželi dne 22. ledna t. r. hladovku na protest proti nespravedlivému věznění mnoha čs. občanů z politických důvodů.

Při té příležitosti předkládají mluvčí Charty 77 příslušným čs. institucím a veřejnosti soupis čs. politických vězňů, hájených či sledovaných Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) k 21. lednu 1989. Soupis je zpracován podle souhrnného Sdělení VONS (č. 860) z 10. 12. 1988 a podle dalších jeho materiálů.E2Viz Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 22, s. 4–15.

Aby se zvýraznilo zostření represe, k němuž v Československu došlo v říjnu m. r., je soupis rozdělen na případy, kde bylo trestní stíhání zahájeno již dříve (političtí vězni ve výkonu trestu odnětí svobody), a na případy těch, kteří byli uvězněni v posledních třech měsících a jsou dosud ve vazbě.

I. Ve výkonu trestu odnětí svobody

I a) hájení Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných:

1. Jiří Boháč, narozený 8. 3. 1953, dělník VchZ Semtín, z Pardubic. Dne 24. 9. 1986 vzat do vazby a 23. 12. 1986 odsouzen Okresním soudem v Pardubicích pro trestný čin pobuřování za to, že „hrubými výroky a dalším jednáním“ (např. poslechem a šířením zpráv Hlasu Ameriky) „vyvolával na pracovišti nepřátelské nálady vůči zřízení“, k trestu dva a půl roku v II. NVS a k jednomu roku ochranného dohledu. Ve výkonu trestu v NVÚ Valdice, konec trestu 24. 3. 1989.

2. Ing. Petr Hauptmann, narozený 7. 8. 1946, stavební referent celní správy, z Prahy 9. V říjnu 1982 emigroval do NSR, odkud se po dvou měsících z rodinných důvodů vrátil po slibu čs. velvyslanectví, že za trestný čin opuštění republiky nebude postižen vězením. Dne 12. 9. 1983 byl vzat po opětovných výsleších do vazby a 9. 2. 1984 odsouzen Městským soudem v Praze k 10 letům ve II. NVS a k pětiletému zákazu činnosti ve státních orgánech, a to pro trestný čin vyzvědačství a trestný čin opuštění republiky. Vyzvědačství se měl dopustit tím, že při výsleších v NSR podal informace o svém předchozím zaměstnání, které však nepovažoval za státní tajemství. Vězněn v NVÚ Minkovice, konec trestu 12. 9. 1993. Charta 77 (v dokumentu č. 5 z roku 1986)E3TODO chybí i v tištěné verzi. a VONS (ve sdělení č. 505) navrhly, aby byl zahrnut do případné výměny vězňů Východ-Západ.

3. Augustin Navrátil, narozený 20. 12. 1928, železniční dělník z Lutopecen u Kroměříže, katolický aktivista, autor 31bodové petice za náboženské svobody a odluku církve od státu, podepsané více než půl milionem čs. občanů, signatář Charty 77. V rámci trestního stíhání proti vydavatelům katolického samizdatu byl od 11. 11. 1985 zprvu ve vazbě, později v psychiatrické léčebně, od 21. 10. 1986 na svobodě podroben tzv. ambulantní ochranné léčbě, která byla vzhledem k jeho občanským aktivitám přeměněna v ústavní. Od 28. 10. 1988 je opět nuceně hospitalizován v PL Kroměříž. Jedním z jeho údajných bludů má být to, že petici, jejímž je autorem, podepsalo půl milionu lidí. Dva švýcarští lékaři, jimž bylo umožněno zúčastnit se soudního pojednávání v uplynulém roce, konstatovali, že A. Navrátil je psychicky zdráv.

4. Antonín Pernický, narozený 23. 7. 1950, dělník z Valašského Meziříčí-Krhové. Ve vazbě je od 1. 3. 1988, kdy se vracel domů z předchozího výkonu trestu. Na nádraží v Pardubicích byl zadržen hlídkou VB; ve služební místnosti se pak kriticky a hanlivě vyjadřoval o KSČ, Stalinovi (!) a Husákovi. Byl proto obviněn z trestných činů hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu světové socialistické soustavy a jejího představitele a hanobení národa, rasy a přesvědčení, odsouzen Okresním soudem v Pardubicích k 30 měsícům ve III. NVS jako zvlášť nebezpečný recidivista. Pro verbální trestné činy obdobné povahy strávil v minulosti ve vězení již více než 10 let. Vězněn v NVÚ Valdice, konec trestu 1. 9. 1990.

5. Kamil Petrovický, narozený 25. 2. 1970, dělník z Ústí nad Orlicí. Stoupenec hnutí punk, signatář Charty 77. Vězněn již od 17. 3. 1988 do 17. 11. 1988 za konflikt, vyprovokovaný příslušníkem VB. Nyní si odpykává čtyřměsíční trest odnětí svobody, původně uložený Okresním soudem v Ústí nad Orlicí jako podmíněný, za trestný čin výtržnictví a trestný čin útoku na veřejného činitele za konflikt s VB, která prováděla nepřiměřený zásah při oslavě svatby v Bělči nad Orlicí v listopadu 1986. Vězněn v NVÚ Opava, konec trestu 5. 4. 1989.

6. Jiří Wolf, narozený 5. 1. 1952, zřízenec Dopravního podniku metro, z Jindřichova Hradce. Signatář Charty 77. V letech 1978–1981 byl vězněn tři roky pro trestný čin podvracení republiky a dalších šest měsíců pro trestný čin křivého svědectví, neboť uvedl, jak se s ním zacházelo při vyšetřování. Nyní vězněn od 17. 5. 1983. V prosinci 1983 byl odsouzen Městským soudem v Praze pro trestný čin podvracení republiky k šesti rokům ve III. NVS, protože měl zveřejnit zprávu o poměrech v NVÚ Minkovice, jak je sám zažil. Je vězněn v NVÚ Valdice, konec trestu 17. 5. 1989. Charta 77 a VONS (CH 77/5/86; VONS č. 505) navrhly začátkem roku 1986, aby byl zahrnut do případné výměny vězňů Východ- Západ.

I b) Případy vyzvědačství, které VONS zaznamenal proto, že jsou pochybnosti o vině:

7. Viktor Dedera, narozený 10. 3. 1963, rotmistr čs. armády z Brna, 10 let ve II. NVS, vězněn v NVÚ Minkovice, konec trestu 24. 8. 1994.

8. Ondřej Hoch, narozený 6. 12. 1948, tlumočník z Prahy, 13 let ve III. NVS, vězněn v NVÚ Valdice, konec trestu v roce 1997.

9. Josef Römer, narozený 7. 10. 1955, letištní technik z Gottwaldova, 13 let, vězněn v NVÚ Valdice, konec trestu v lednu 1990.

10. František Veis, narozený 5. 2. 1932, bývalý důstojník čs. armády z Prahy. Signatář Charty 77. 12 let ve III. NVS, vězněn v NVÚ Valdice, konec trestu 9. 5. 1990.

II. Uvěznění v posledních třech měsících (kromě Slávka Popelky všichni ve vazbě)

11. Slávek Popelka, narozený 4. 2. 1956, bývalý mistr odborného výcviku z Brna, odsouzen pro přečin proti veřejnému pořádku za opakované rozšiřování letáků, vyzývajících k manifestacím za odstoupení Vasila Biľaka, za skutečnou přestavbu a demokratizaci, a to k 8 týdnům; trest končí 24. 2. 1989.

12. Petr Cibulka, narozený 27. 10. 1953, dělník z Brna. Signatář Charty 77, člen VONS a dalších iniciativ. V minulosti byl třikrát vězněn, celkem 3 a půl roku, zejména za šíření nezávislé kultury. Nyní je ve vazbě od 14. 10. 1988; obviněn za přípravu rozmnožování Informací o Chartě 77 s peticí 271 občanů o odpovědnosti státních orgánů za smrt Pavla Wonky. Ve vězení bylo obvinění změněno, aby se na jeho spoluobviněného nevztahovala amnestie. Nyní je stíhán pro přípravu k trestnému činu pobuřování za „rozmnožování Informací o Chartě 77 a soustřeďování Lidových novin“. Dále je stíhán pro trestný čin spekulace a nedovoleného podnikání, protože – citujeme – „si obstarával… ve větším rozsahu magnetofonové kazety a pásky… na které nahrával hudbu i mluvené slovo a… se ziskem je prodával“. Ve skutečnosti mu za nezištné šíření hudebních nahrávek a nezávislé literatury hrozí trest od tří do deseti let. Ve vazbě je ve věznici Brno-Bohunice.

13. Tomáš Dvořák, narozený 3. 7. 1965, technický úředník z Prahy. Člen Nezávislého mírového sdružení; za činnost v NMS vězněn, a to od 22. 10. 1988, obviněn z přípravy k trestnému činu pobuřování za vystoupení členů NMS při manifestaci 21. srpna 1988 (původní trestný čin výtržnictví byl amnestován, a proto později účelově překvalifikováno); dále obviněn za přípravu NMS na manifestaci 29. 10. 1988. Společné trestní řízení s dr. Hanou Marvanovou. Hrozí mu trest do tří let. Vězněn je v Praze-Ruzyni.

14. Ivan Jirous, narozený 23. 9. 1944, teoretik umění, publicista a básník. Signatář Charty 77, člen VONS a dalších nezávislých iniciativ. Otec dvou malých dětí. Výrazná osobnost české nezávislé kultury a kulturního undergroundu. Nyní od 20. 10. 1988 ve vazbě jako obviněný z přípravy k trestnému činu pobuřování (původně stíhán podle mírnějšího ustanovení, ale pak bylo trestní stíhání účelově rozšířeno, aby se na jeho spoluobviněného nevztahovala amnestie), takže mu hrozí trest od jednoho roku do pěti let. Stíhán je výhradně za to, že autentizoval podpisy 271 občanů pod peticí týkající se odpovědnosti státních orgánů za smrt Pavla Wonky ve vězení. Vězněn je v Brně-Bohunicích.

15. JUDr. Hana Marvanová, narozená 26. 11. 1962, právnička. Svobodná matka čtyřletého chlapečka. Aktivistka NMS. Od 28. 10. 1988 ve vazbě jako obviněná ve stejné věci se stejným obviněním (co do skutku i právního posouzení) jako Tomáš Dvořák. Vězněna v Praze Ruzyni.

16. Ing. Eva Vidlařová, narozená 16. 12. 1947, inspicientka Divadla na provázku z Brna, členka Výboru na obranu Petra Cibulky, Dušana Skály a Jiřího Štencla. Od 19. 12. 1988 je ve vazbě jako obviněná z trestného činu nadržování, jehož se měla dopustit zásahy do případu Petra Cibulky v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestu. Měla tak činit pořádáním nátlakových akcí, tj. hladovek a peticí, ovlivňováním svědků apod. Je stíhána výhradně za činnost v rámci Výboru na obranu Petra Cibulky. Hrozí jí trest do tří let. Vězněna v Brně-Bohunicích.

Vězni z 16. ledna 1989

Při velmi brutálních a nesmyslných policejních akcích, jimiž mělo být zabráněno uctění památky Jana Palacha, byly na Václavském náměstí a v blízkosti dne 16. 1. 1989 zadrženy, obviněny z trestného činu výtržnictví a dány do vazby následující osoby (jde o neúplný seznam):

17. Stanislav Penc ml., narozený 28. 2. 1970, z Mírového klubu Johna Lennona

18. Jana Petrová, 16. 9. 1966, z Nezávislého mírového sdružení

19. Saša Vondra, 17. 8. 1961, mluvčí Charty 77

20. Jana Sternová, 6. 3. 1921, bývalá mluvčí Charty 77

21. David Němec, 29. 5. 1961, signatář Charty 77

22. Josef Žáček, narozený 26. 5. 1951

23. Marek Ptáček, narozený 19. 6. 1970

24. Dana Němcová, narozená 14. 1. 1934, mluvčí Charty 77, členka VONS

25. Ota Veverka, narozený 27. 8. 1956, z Mírového klubu Johna Lennona

26. Jitka Vavříková, narozená 17. 4. 1951

27. Petr Placák, narozený 8. 1. 1964, ze skupiny České děti

28. Jiří Fiala, narozený 10. 1. 1937

29. Václav Havel, narozený 15. 10. 1936, bývalý mluvčí Charty 77, člen VONS

30. Bořislav Holeček, člen bývalé Jazzové sekce, narozený 27. 6. 1964

31. Jiří Svoboda (bližší údaje nejsou známy)

32. Lubomír Jaroš

Tento seznam zdaleka není úplný ani pokud jde o zadržené z 19. 1. V dalších dnech docházelo k novým předvedením a obviněním. Je pravděpodobné, že část obviněných byla dána do vazby. Např. jenom 19. ledna mělo být podle zpráv čs. oficiálního tisku předvedeno 280 osob, z nichž bylo 23 obviněno pro trestné činy a 80 je stíháno pro přečin. Nebylo oznámeno, kolik z nich je ve vazbě.

Závěrečná poznámka: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) je Čs. ligou pro lidská práva a je členem Mezinárodní federace pro lidská práva. V souhrnném sdělení uvádí jména a adresy 31 členů, žijících v Československu. Od svého ustavení 24. 4. 1978 zasílá všechna sdělení Federálnímu shromáždění. Zhruba polovina členů byla za činnost ve VONS v 1. polovině 80. let vězněna, někteří i dlouhá léta. Vzhledem k represivnímu postoji, který vůči VONS zaujaly čs. orgány státní moci a který je v rozporu s dokumenty helsinského procesu KBSE (zvláště s dokumentem právě podepsaným ve Vídni), registruje VONS jen malý zlomek případů nespravedlivě stíhaných, a tím i jen malou část čs. vězňů svědomí a politických vězňů vůbec. O mnohých dalších nemá informace.

Tomáš Hradílek, mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie.
E1.Dokument byl zveřejněn v Informacích o Chartě 77, roč. 12, (1989) č. 3, s. 2 pouze ve stručném výtahu s odvoláním na Sdělení VONS č. 860.
E2.Viz Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 22, s. 4–15.
E3.TODO chybí i v tištěné verzi.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc1
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse