D517

1989, 20. leden, Praha. – Poděkování Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM) za organizaci mezinárodní řetězové hladovky za vyhlášení amnestie politických vězňů v ČSSR. (Dokument č. 7/89.)

Charta 77 děkuje tímto pracovníkům a spolupracovníkům Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM),E1O IGFM viz D464 (25. 4. 1988). O podporu politických vězňů v Československu se významně zasloužily zejména dvě pracovní skupiny IGFM pro Československo, a to v Curychu a ve Vídni, vedené D. Seidlovou a D. Vaněčkovou. zejména Daně Seidlové, ale i dalším, za organizaci mezinárodní řetězové hladovky, která měla přispět k vyhlášení amnestie československých politických vězňů.

Tato morálně významná akce, jejíž součástí bylo i odesílání protestních dopisů předním československým činitelům a také pozdravů vězněným, je novým svědectvím o možnostech celosvětové solidarity v oblasti prosazování a obhajoby lidských práv.

Naše vřelé díky patří též více než 800 občanům Švýcarska, Rakouska, NSR, Norska, Švédska, Dánska, Francie, Anglie, Holandska, Itálie, Polska, Maďarska, Československa, Kanady, Austrálie, USA a dalších zemí, kteří jednodenním hladověním a dopisy vyjádřili rozhodný nesouhlas s tím, že v Československu jsou v rozporu s přijatými mezinárodními dohodami stále ještě trestně stíháni a vězněni někteří občané za své kritické a nekonformní názory a za jejich šíření.

Je těžké posoudit konkrétní výsledky, které tato mezinárodní hladovka přinesla. Minimálně přispěla k propuštění jednoho politického vězně, Waltera Kanii, jemuž byl mnohaletý trest odnětí svobody přerušen z vážných zdravotních důvodů; možná, že pomohla i k určitému posunu v posuzování některých domnělých trestných činů. Při rigidních přístupech čs. politické a soudní moci, lišících se už dnes ostře od přístupů sovětských, maďarských i polských, je i to úspěch.

Současně bychom chtěli poděkovat pracovníkům Mezinárodní společnosti pro lidská práva (IGFM), zvláště paní Dagmar Vaněčkové a panu Johaninu Morawitzovi, za sociální pomoc rodinám nespravedlivě pronásledovaných i jednotlivcům a rovněž za intervenční a informační činnost ve prospěch nespravedlivě stíhaných československých občanů. Naše díky patří též osobním patronům vězněných a jejich rodin.

Tomáš Hradílek, mluvčí Charty 77
(Další dva mluvčí Charty 77, Dana Němcová a Saša Vondra, jsou ve vězení.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 2, s. 4–5.
E1.O IGFM viz D464 (25. 4. 1988). O podporu politických vězňů v Československu se významně zasloužily zejména dvě pracovní skupiny IGFM pro Československo, a to v Curychu a ve Vídni, vedené D. Seidlovou a D. Vaněčkovou.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc1
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse