D513

1989, 11. leden, Praha. – Stanovisko zaslané Federálnímu shromáždění a předsednictvu vlády ČSSR k používání československé výbušniny Semtex zahraničními teroristickými skupinami, s požadavkem informovat veřejnost o vývozu výbušniny a učinit nutná opatření proti jejímu zneužití. (Dokument č. 3/89)

K výbušnině semtex

V souvislosti s katastrofou letounu Boeing 747, který se zřítil 21. 12. 1988 na skotské městečko Lockerbie, se znovu stala středem pozornosti výbušnina československé výroby semtex. Vláda ČSSR nepopírá, že ke zničení letadla a záhubě 270 lidí mohla být použita právě tato látka. Lze uvítat, že navrhla (a návrh byl britskou stranou přijat), aby skupina československých odborníků přispěla na místě k identifikaci příčiny neštěstí.

Československo jistě není jediným výrobcem a vývozcem výbušnin, ať už k průmyslovým, či bojovým účelům. Vláda také prohlašuje, že „Československo nikdy nedodalo a nedodává třaskaviny teroristickým organizacím“.E1Výrok ministra zahraničí J. Johanese citovaný J. Kovaříkem v článku Tragédie nad Skotskem, Rudé právo, 5. 1. 1989, s. 7. To však nezbavuje odpovědnosti ani vládu, ani občany. Semtex byl už dříve prokazatelně použit irskými teroristy a byly také zabaveny zásilky semtexu ilegálně pašované do Británie údajně z Libye. Britská vláda před časem požádala, aby výrobce přidával do semtexu aromatickou látku, která by umožnila jeho snazší odhalení a identifikaci. Informace o vývozu československých výbušnin a případných akcích československých úřadů zajišťujících, aby výrobků „made in Czechoslovakia“ nebylo možno využívat k hanebným teroristickým činům, jsou nedostatečné, ne-li nulové.

My, kteří se nechceme podílet na odpovědnosti za tuto hanbu, důrazně vyzýváme všechny občany, tisk a Federální shromáždění ČSSR, aby požadovali informace o všech aspektech vývozu československých výbušnin i jiných zbraní a vypracování takových opatření, která by znemožnila jejich použití teroristy. Žádáme československou vládu, aby jednoznačně odpověděla na následující otázky:

  1. Do kterých zemí, za jakých podmínek a v jakém množství je vyvážen semtex a podobné výrobky, které jsou zneužitelné teroristy.
  2. Jaká opatření už vláda učinila a jaká ještě hodlá učinit, aby zahraniční zákazníci neposkytovali československé výrobky teroristům.
  3. Jaké důvody naší vládě brání v tom, aby podnikla příslušné kroky, díky nimž by československé výrobky byly odhalitelné při celních kontrolách a díky nimž by při nalezení takových výrobků mohl být odhalen původce jejich zneužití.

Žádáme také, aby vláda průběžně informovala veřejnost především o svých dalších rozhodnutích a činech v této oblasti.

Nelze dále tolerovat, aby československé zbraně a výbušniny sloužily ve světě teroristickým skupinám.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Výrok ministra zahraničí J. Johanese citovaný J. Kovaříkem v článku Tragédie nad Skotskem, Rudé právo, 5. 1. 1989, s. 7.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den11
Měsíc1
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse