D507

1988, 18. prosinec, Praha. – Prohlášení Charty 77 k otázce vlastní identity. Příloha: Stať J. Patočky Čím je a čím není Charta. (Dokument č. 60/88)

Charta 77 k otevřené otázce vlastní identity

Každý jednotlivec, každý národ, každé společenství a každé hnutí si v zájmu vlastního sebeuvědomění klade otázku své identity. Tato otázka, v níž vždy tak trochu překračujeme spontaneitu proudů života a jdeme dál za pouhý fakt své existence, zní: Kdo jsme, kým jsme byli a kým se máme a můžeme stát. Z hlediska historického času je dvanáct let trvání Charty 77 obdobím velice krátkým, i když z hlediska lidských životů v jejich konkrétních událostech a osudových meznících je zmíněných 12 let dobou, která své dějiny již má.

Naším záměrem v dané chvíli není provést historickou bilanci trvání či formulovat filozofii Charty 77. Vždyť síla a naděje naší přítomné situace záleží především v její otevřenosti. Jsme si vědomi i toho, že naše občanská iniciativa, jež svým posláním učinila věc obhajoby lidských práv, nepředstavuje radikální novum, neboť svým smyslem a svými cíli se řadí do mohutného a nedohledného proudu lidského dějinného úsilí o pravdivější a spravedlivější svět. Naše motivace, naše duchovní zázemí i naše životní zkušenosti se mohou různit, avšak jako signatáři základního prohlášení se patrně všichni shodneme v tom, že hodnoty, ideály a praktické zásady, na něž Charta 77 před dvanácti lety vrhla světlo osobně mravního respektu a společenské úcty, má smysl dále tradovat, rozvíjet a chránit. Jsme tím povinováni i ve vztahu k těm, kteří již nejsou mezi námi, a ke všem, kdo svým životem i osobní obětí přinesli a přinášejí trvalý vklad pro naši současnost i budoucnost.

Tento na politické události bohatý rok, v němž Charta 77 svým prvním veřejným, legálním a nepotlačeným vystoupením prolomila bariéru dlouhé, uměle vytvářené izolace, bychom chtěli zakončit jednou reminiscencí a zveřejnit plný text úvahy Jana Patočky sepsané na samém počátku naší cesty. Činíme tak ve snaze zvýraznit přesvědčení, že naději na vpravdě svobodnou budoucnost má ten, kdo si je dobře vědom svého původu, k němuž je vázán trvalým vztahem úcty.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Jan Patočka: Čím je a čím není Charta 77E1Stať Jana Patočky viz přílohu P3/4.

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch – strojopis, Fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 1, s. 2–4.
E1.Stať Jana Patočky viz přílohu P3/4.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc12
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse