D505

1988, 9. prosinec, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem za jeho návštěvy v Československu. (Dokument č. 58/88)

Setkání s francouzským prezidentem

Prezident Francouzské republiky François Mitterrand uspořádal 9. prosince snídani pro představitele nezávislých čs. iniciativ.E1Setkání předcházely otevřené dopisy V. Havla (z 29. 11.), J. Dienstbiera (z 2. 12.) a R. Battěka (z 6. 12.) francouzskému prezidentovi o porušování lidských práv v Československu. Viz Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 21, s. 6–7. Osobní schůzka francouzského prezidenta s představiteli Charty 77 při snídani na francouzském velvyslanectví byla pak vůbec prvním oficiálním setkáním mezi signatáři Charty 77 a hlavou některého státu. Pozváni byli Rudolf Battěk, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek, Václav Havel, Ladislav Lis, Václav Malý, Karel Srp a Petr Uhl. Přítomni byli též ministr zahraničí Rolland Dumas, velvyslanec Jacques Humann a členové ministrova doprovodu. Prezident Mitterrand mluvil o pochybnostech některých Francouzů o účelnosti jeho návštěvy v Československu a vyjádřil přesvědčení, že francouzská politika vůči střední a východní Evropě bude prospěšná i lidským právům v této oblasti. Zdůraznil též, že politika neznamená výběr mezi špatným a ideálním, nýbrž je volbou mezi dvěma obtížnými řešeními. Čs. účastníci seznámili francouzského hosta se situací na poli lidských práv v naší zemi a uvedli jména všech politických vězňů hájených Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných. Informovali jej též o postavení křesťanů a církví, vyslovili své názory na politickou situaci u nás a na problémy čs.–francouzských vztahů. Vysoce ocenili slova uznání Françoise Mitterranda o Pražském jaru. Prezident Mitterrand zdůraznil souvislost pokroku na poli lidských práv se zlepšováním mezinárodního klimatu v Evropě. Projevil též znalost čs. situace a svůj zájem o čs. nezávislé iniciativy.E2Podle zápisu Kanceláře prezidenta republiky ze setkání F. Mitterranda s prezidentem Husákem 8. 12. 1988 informoval Mitterrand prezidenta Husáka o připravovaném setkání s lidmi, kteří jsou proti prezidentu v opozici, protože ho zajímá slyšet jejich názory. G. Husák podle zápisu odpověděl: „Je Vaší věcí, s kým se ve volném čase setkáte, to nebudeme ovlivňovat. Jenom jsme žádali, abyste se nesetkal s A. Dubčekem.“ Viz též Československo-francouzské rozhovory na nejvyšší úrovni. In: Rudé právo, 9. 12. 1988, s. 1–2.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 21, s. 6.
Komentář
  • Francouzský prezident nám odpovídá. Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 12, s. 1
  • Březina, A.: Návštěva francouzského prezidenta v Den lidských práv. Nový domov, roč. 39 (1988), č. 25–26.
E1.Setkání předcházely otevřené dopisy V. Havla (z 29. 11.), J. Dienstbiera (z 2. 12.) a R. Battěka (z 6. 12.) francouzskému prezidentovi o porušování lidských práv v Československu. Viz Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 21, s. 6–7. Osobní schůzka francouzského prezidenta s představiteli Charty 77 při snídani na francouzském velvyslanectví byla pak vůbec prvním oficiálním setkáním mezi signatáři Charty 77 a hlavou některého státu.
E2.Podle zápisu Kanceláře prezidenta republiky ze setkání F. Mitterranda s prezidentem Husákem 8. 12. 1988 informoval Mitterrand prezidenta Husáka o připravovaném setkání s lidmi, kteří jsou proti prezidentu v opozici, protože ho zajímá slyšet jejich názory. G. Husák podle zápisu odpověděl: „Je Vaší věcí, s kým se ve volném čase setkáte, to nebudeme ovlivňovat. Jenom jsme žádali, abyste se nesetkal s A. Dubčekem.“ Viz též Československo-francouzské rozhovory na nejvyšší úrovni. In: Rudé právo, 9. 12. 1988, s. 1–2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
SignatářDEVÁTÝ, Stanislav
JANÁT, Bohumír
HÁJEK, Miloš
Den9
Měsíc12
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse