D499

1988, 18. říjen, Praha. – Projev Charty 77 určený pro nezávislou manifestaci v Praze k svátku 28. října. (Dokument č. 53/88)

Oslovení nezávislé manifestace 28. října

Před sedmdesáti lety a několika hodinami na tomto místě, u sochy svatého Václava,E1Projev byl 28. října přečten na Staroměstském, nikoli na Václavském náměstí. oznámil poslanec Isidor Zahradník shromážděnému davu vznik československého státu. Bylo to první veřejné vyhlášení státní samostatnosti na domácí půdě. V téže době přebírali zástupci Národního výboru jménem vznikajícího státu různé úřady a večer pak Národní výbor schválil v Obecním domě první čs. zákon, jímž byl nový stát vyhlášen. Václavské náměstí a celá Praha byly záhy plné jásajících lidí. Velké vystoupení lidu, jímž byl vznik Československa provázen, bylo rozhodné, ale pokojné, obešlo se bez násilí a krveprolití. Tento důstojný vstup do života byl symbolickým výrazem mravních a politických ideálů, v jejichž duchu Masaryk, Beneš, Štefánik, Kramář, Rašín, Soukup, Švehla a další vůdcové národa o samostatný stát usilovali a které mu dali do vínku.

Historie vzniku Československa a jeho předválečných osudů je mnoho let tendenčně vykládána a leccos z ní je utajováno. Přesto ideály a hodnoty, z nichž se náš stát zrodil, v podvědomí naší společnosti žijí. A není náhoda, že právě dnes si mnoho lidí znovu uvědomuje jejich aktuálnost.

Autoritativní způsob vlády, vyznačující se povýšeneckým vztahem k člověku a jeho základním právům, přinesl v posledních desetiletích tolik neblahých plodů, že jeho neperspektivnost je stále zřejmější. Stále víc lidí touží po skutečné demokracii. A stále víc lidí si uvědomuje, že jakkoli těžká k ní bude cesta, přesto to nebude cesta do úplného neznáma. Demokracii, byť zajisté nedokonalou, jsme v naší zemi už měli, a máme tudíž i určité tradice, o něž se můžeme opřít.

Připomínáme-li si dnes 70. výročí 28. října touto nezávislou manifestací, pak to není jen projev úcty k naší historii, ale zároveň je to činné naplnění těch nejlepších idejí, které jsou v ní uloženy. Tím, že uskutečňujeme své právo na nezávislý a svobodný občanský projev, děláme přesně to, co neodmyslitelně patří ke každé demokracii.

Charta 77 pevně věří, že občanské svobody budou v naší zemi postupně rozšiřovány, neboť dnes už není jiného východiska. Rychlost, s níž se to bude dít, záleží na míře odvahy i rozvahy, s níž celá společnost, my všichni, budeme sami své svobody naplňovat.

Atmosféra vzájemného srozumění a shodné vůle vyjádřit je důstojným způsobem, kterou by se měla dnešní manifestace vyznačovat, nechť nám připomene povznášející atmosféru 28. října 1918.

Buďme věrni odkazu toho dne, kterým je ideál skutečné vlády lidu!E2Samostatné prohlášení k 70. výročí vzniku Československa vydaly další nezávislé iniciativy: Prohlášení Demokratické iniciativy k 28. říjnu 1988. In: Čas Demokratické iniciativy. Praha 1993, s. 67–68; Leták Demokratické iniciativy k 70. výročí vzniku Československa. In: Tamtéž, s. 71–72; Prohlášení Nezávislého mírového sdružení. Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 19, s. 7; České děti k 28. říjnu (komentář). Tamtéž; Prohlášení Hnutí za občanskou svobodu k 70. výročí vzniku Československa a projev zástupce HOS. In: Hnutí za občanskou svobodu. Praha 1994, s. 34–36.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 19, s. 7–8.
Komentáře
  • Křen, J.: 28. říjen. Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 10, s. 3
  • Málek, J.: Povstaň, povstaň veliké město pražské. Voknoviny, 1988, č. 11
  • Julius: Reportáž psaná na vodě aneb svět nás viděl. Tamtéž.
E1.Projev byl 28. října přečten na Staroměstském, nikoli na Václavském náměstí.
E2.Samostatné prohlášení k 70. výročí vzniku Československa vydaly další nezávislé iniciativy: Prohlášení Demokratické iniciativy k 28. říjnu 1988. In: Čas Demokratické iniciativy. Praha 1993, s. 67–68; Leták Demokratické iniciativy k 70. výročí vzniku Československa. In: Tamtéž, s. 71–72; Prohlášení Nezávislého mírového sdružení. Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 19, s. 7; České děti k 28. říjnu (komentář). Tamtéž; Prohlášení Hnutí za občanskou svobodu k 70. výročí vzniku Československa a projev zástupce HOS. In: Hnutí za občanskou svobodu. Praha 1994, s. 34–36.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
SignatářDEVÁTÝ, Stanislav
HÁJEK, Miloš
JANÁT, Bohumír
Den18
Měsíc10
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse