D497

1988, 10. říjen, Praha. – Oznamení pěti občanských iniciativ (včetně Charty 77) o rozhodnutí uspořádat 28. října na Václavském náměstí nezávislou manifestaci občanů, adresované Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1.

Ohlášení manifestace k výročí vzniku Československa

Mnoho občanů si chce připomenout sedmdesáté výročí vzniku samostatného čs. státu nezávislou manifestací 28. října. K této iniciativě se připojujeme a plně ji podporujeme, protože se domníváme, že občané mají právo vyjádřit svou oddanost demokratickým ideálům, které stály u zrodu Československé republiky, a svou vůli usilovat o plné uplatňování lidských a občanských práv, která jsou součástí čs. právního řádu. Mezi tato práva patří i právo na pokojné shromažďování.

Hlasy z řad prostých lidí i z mocenských struktur nasvědčují, že se schyluje ke spontánní manifestaci. Podepsané iniciativy jsou jedinými občanskými skupinami, které jsou s to dát takovéto manifestaci řád. Proto Vám oznamujeme, že se chceme dne 28. října 1988 v 15 hodin sejít na Václavském náměstí s tímto programem:

  1. Zahájení státní hymnou
  2. Krátké projevy zástupců jednotlivých iniciativ
  3. Manifestační pochod na Staroměstské náměstí
  4. Zakončení manifestace státní hymnou v 17 hodin.

Podepsané iniciativy se zavazují udržet pořádek.

Na manifestaci zveme spoluobčany, zástupce sdělovacích prostředků, zástupce organizací, institucí a občanských iniciativ. Žádáme Vás o oznámení manifestace městským rozhlasem.

Toto ohlášení podáváme na základě § 10 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 320/51 Úředního listu. Uskutečnění veřejného shromáždění se opírá o článek 28 Ústavy ČSSR a o § 6 zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních.E1Viz D500 (24. 10. 1988).

Na vědomí předsedovi vlády ČSSR a předsedovi vlády ČSR

Petr Placák – České děti;
Emanuel Mandler – Demokratická iniciativa
Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát – mluvčí Charty 77
Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Luboš Vydra – Nezávislé mírové sdružení
Petr Bartoš, Pavel Jungmann, Bedřich Koutný – Společenství přátel USA.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 18, s. 3.
E1.Viz D500 (24. 10. 1988).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
SignatářMANDLER, Emanuel
PLACÁK, Petr
DEVÁTÝ, Stanislav
HÁJEK, Miloš
JANÁT, Bohumír
DVOŘÁK, Tomáš
MARVANOVÁ, Hana
VYDRA, Luboš
BARTOŠ, Petr
JUNGMANN, Petr
KOUTNÝ, Bedřich
Den10
Měsíc10
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojD497, In: Charta 77, Dokumenty, svazek 2, s. 1045-1046.