D493

1988, 30. září, Praha. – Dopis účastníkům konference Czechoslovakia, 1918–1988, Seventy Years from Independence, pořádané v Torontu. (Nečíslovaný dokument)

Dámy a pánové, vážení přátelé!

Prostřednictvím pana H. Gordona SkillingaE1O H. Gordonu Skillingovi viz D371 (20. 2. 1987). jsme se dozvěděli o Vaší konferenci k 70. výročí Československé republiky.E2Konference ve dnech 28.–30. 10. 1988 byla zorganizována torontskou univerzitou a zúčastnili se jí četní západní vědci a zástupci čs. exilu. Chtěli bychom vám všem, západním vědcům a učencům a krajanům z čs. exilu, účastníkům akce, v níž se obráží zájem, solidarita a přátelství k naší zemi, vyjádřit srdečný pozdrav a přání tvořivé atmosféry a úspěchu Vašeho třídenního jednání.

Naše zem, jež si nyní připomíná 70 let od obnovení své samostatnosti, prošla ve své tisícileté historii obdobími rozmachu i zkoušek, tvůrčích vznětů i těžkých depresí. Otázka po smyslu našeho národa v evropském dějinném kontextu i po přínosu jeho kultury do pokladnice kultury světové byla mnohokrát položena s velkou naléhavostí a zůstává dosud i pro nás současníky v základu otevřena. Zejména v posledních padesáti letech jsme byli nuceni s nemalým nasazením svých bytostných sil čelit snahám o uzavření tohoto procesu vlastního sebehledání a odmítat vnucované, definitivní, uniformní odpovědi té či oné barvy. Známe i pocit zklamání, kdy v osudových situacích jsme stáli sami a kdy svět nedokázal vyjádřit účinnou podporu a zabránit zvenčí přicházejícímu zmaření naší věci, kterou většina národa přijímala s nadšením jako věc spravedlivou.

My sami nemůžeme rezignovat na svou národní samostatnost, na povinnost čestně vytrvat na svém místě i na duchovní závazek k opravdovosti, důstojnosti a otevřenosti. A je těžké vyjádřit to, jak silnou podporou a povzbuzením je pro nás vědomí, že v otevřeném světě existují přátelé Československa, kteří se vážně a hluboce zajímají o naši věc a kteří na rozdíl od nás mohou jednat se zcela nespoutanýma rukama. Proto, ač v odlišných podmínkách, budeme ve dnech 70. výročí zrodu republiky s Vámi přítomni ve společném duchu.

Bratrsky Vaši mluvčí Charty 77

Stanislav Devátý, Miloš Hájek a Bohumír Janát

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručními podpisy.
Plně znění dokumentu
  • Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 18, s. 4.
E1.O H. Gordonu Skillingovi viz D371 (20. 2. 1987).
E2.Konference ve dnech 28.–30. 10. 1988 byla zorganizována torontskou univerzitou a zúčastnili se jí četní západní vědci a zástupci čs. exilu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc9
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse