D491

1988, 7. září, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s poradcem prezidenta a ministra zahraničí USA Edwardem L. Rownym za jeho návštěvy v Československu. (Dokument č. 47/88)

Zvláštní poradce prezidenta a ministra zahraničí USA pro otázky odzbrojení Edward L. Rowny spolu s členy svého doprovoduE1E. L. Rowny přicestoval do Prahy na dvoudenní konzultaci o odzbrojovací problematice. Zabýval se otázkou 50% snížení strategických útočných zbraní. Při oficiálních jednáních s prvním náměstkem zahraničních věcí J. Johanesem byl projednáván mj. návrh na vytvoření pásma důvěry na linii dotyků států Varšavské smlouvy a NATO. se sešel dne 7. 9. 1988 s představiteli Charty 77 a zástupci nezávislých iniciativ. Setkání se zúčastnili mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý a Bohumír Janát, dále signatáři Jiří Dienstbier, Václav Havel, Václav Malý, Vladimír Mlynář a Martin Palouš. Za Demokratickou iniciativu byl přítomen Emanuel Mandler.

V úvodu velvyslanec Rowny vysvětlil stanovisko vlády USA k otázkám odzbrojení a lidských práv. Zdůraznil myšlenku, že příčinou nedůvěry mezi státy není samotný fakt zbrojení, nýbrž právě vzájemná nedůvěra je příčinou dnešního přezbrojeného světa. S touto myšlenkou byl vysloven zásadní souhlas a představitelé Charty 77 a VONS v této souvislosti informovali americkou stranu o konkrétních případech porušování lidských práv v Československu. Hovořilo se o případech nespravedlivého odsouzení Ivana Polanského,E2Srv. D477 (23. 6. 1988) a D 491 (6. 9. 1988). Jaroslava PopelkyE3Jaroslav Popelka byl zadržen v dubnu 1988 za autorství a šíření letáků v brněnských ulicích, v nichž vyzýval ke gorbačovské přestavbě. 6. 9. 1988 byl odsouzen na 8 měsíců nepodmíněně. 28. 9. 1988 byl propuštěn. a Vladana Kočího.E4Vladan Kočí odmítl z náboženských důvodů nastoupit vojenskou službu a byl 24. srpna 1988 odsouzen k 13 měsícům vězení. Vyšší vojenský soud v Příbrami potvrdil původní rozsudek. Rovněž se mluvilo o důsledcích vojenské agrese proti Československu před dvaceti lety. Jednání byl přítomen velvyslanec USA Julian M. Niemczyk s dalšími členy amerického zastupitelství.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 16, s. 8.
E1.E. L. Rowny přicestoval do Prahy na dvoudenní konzultaci o odzbrojovací problematice. Zabýval se otázkou 50% snížení strategických útočných zbraní. Při oficiálních jednáních s prvním náměstkem zahraničních věcí J. Johanesem byl projednáván mj. návrh na vytvoření pásma důvěry na linii dotyků států Varšavské smlouvy a NATO.
E2.Srv. D477 (23. 6. 1988) a D 491 (6. 9. 1988).
E3.Jaroslav Popelka byl zadržen v dubnu 1988 za autorství a šíření letáků v brněnských ulicích, v nichž vyzýval ke gorbačovské přestavbě. 6. 9. 1988 byl odsouzen na 8 měsíců nepodmíněně. 28. 9. 1988 byl propuštěn.
E4.Vladan Kočí odmítl z náboženských důvodů nastoupit vojenskou službu a byl 24. srpna 1988 odsouzen k 13 měsícům vězení. Vyšší vojenský soud v Příbrami potvrdil původní rozsudek.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc9
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse