D489

1988, 5. září, Praha. – Sdělení Charty 77, Demokratické iniciativy, Jazzové sekce, Nezávislého mírového sdružení, Společenství přátel USA a předsedy přípravného výboru o uspořádání mezinárodního sympozia Československo ’88. (Dokument č. 45/88)

Letos si Československo připomnělo zaokrouhlená výročí několika důležitých mezníků svých moderních dějin. Společným jmenovatelem těchto československých událostí je, že nikdy nebyly ryze československé, ale vždy představovaly zároveň významné body v dějinách celé Evropy. A vždy zároveň souvisely s tématem, které nás všechny společně zajímá, totiž s tématem demokracie, lidských práv a míru a jejich vzájemné podmíněnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat ve dnech 11.–13. listopadu v Praze sympozium ČESKOSLOVENSKO 88,E1Myšlenka sympozia vznikla na jaře z iniciativy nezávislých historiků a zájemců o moderní historii. Od května 1988 byl návrh předmětem korespondence mezi domovem a exilem, přípravy se ujali zástupci nezávislých iniciativ. Sympozium bylo svoláno do Slovanského domu v Praze. Dne 6. 9. vydal přípravný výbor prohlášení podepsané V. Havlem, v němž se uvádí, že „tématem sympozia je uplynulých 70 let československého státu, zejména některých mezníků v jeho historickém vývoji, a to: 1918, 1938, 1948, 1968“, a že sympozium se připravuje „zcela otevřeně. Doufáme v rozumný postoj a postup československých úřadů.“ Informace o Chartě 77, roč. 11, (1988), č. 16, s. 6–7. které by se souhrnně zamyslelo nad širším kontextem připomínaných událostí a nad tím, jaká poučení z takové úvahy vyplývají pro přítomnost. Na toto sympozium zveme domácí i zahraniční politology, historiky a kulturní osobnosti, o nichž víme, že se touto tematikou zabývají nebo že k ní mají hlubší osobní vztah.E2Sympozia se mělo zúčastnit několik desítek domácích a zahraničních historiků, politiků, kulturních osobností, mezi jinými A. Sacharov, Z. Brzeżinski, J. Kuroň, H. Gordon Skilling aj. K účasti byli dále pozváni oficiální zástupci státních a vědeckých institucí – Úřad předsednictva vlády a ČSAV. Představitel Národního výboru hl. města Prahy prohlásil, že úřady nebudou klást sympoziu překážky, ale na zásah Státní bezpečnosti veškerá jednání příslušných úřadů s Chartou 77 ztroskotala a sympozium se uskutečnit nemohlo. Viz D502 (16. 11. 1988).

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
Emanuel Mandler, Demokratická iniciativa
Karel Srp, Jazzová sekce
Luboš Vydra, Nezávislé mírové sdružení (NMS)
Petr Bartoš, Společenství přátel USA (SPUSA)
Václav Havel, předseda přípravného výboru

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 16, s. 6–7.
Komentář
  • Zpráva o sympoziu. In: Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 10, s. 4
  • Pyrrhovo vítězství. Tamtéž, č. 11, s. 8.
E1.Myšlenka sympozia vznikla na jaře z iniciativy nezávislých historiků a zájemců o moderní historii. Od května 1988 byl návrh předmětem korespondence mezi domovem a exilem, přípravy se ujali zástupci nezávislých iniciativ. Sympozium bylo svoláno do Slovanského domu v Praze. Dne 6. 9. vydal přípravný výbor prohlášení podepsané V. Havlem, v němž se uvádí, že „tématem sympozia je uplynulých 70 let československého státu, zejména některých mezníků v jeho historickém vývoji, a to: 1918, 1938, 1948, 1968“, a že sympozium se připravuje „zcela otevřeně. Doufáme v rozumný postoj a postup československých úřadů.“ Informace o Chartě 77, roč. 11, (1988), č. 16, s. 6–7.
E2.Sympozia se mělo zúčastnit několik desítek domácích a zahraničních historiků, politiků, kulturních osobností, mezi jinými A. Sacharov, Z. Brzeżinski, J. Kuroň, H. Gordon Skilling aj. K účasti byli dále pozváni oficiální zástupci státních a vědeckých institucí – Úřad předsednictva vlády a ČSAV. Představitel Národního výboru hl. města Prahy prohlásil, že úřady nebudou klást sympoziu překážky, ale na zásah Státní bezpečnosti veškerá jednání příslušných úřadů s Chartou 77 ztroskotala a sympozium se uskutečnit nemohlo. Viz D502 (16. 11. 1988).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc9
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse