D486

1988, 25. srpen, Praha. – Dopis Demokratickému svazu v Moskvě s poděkováním sovětským občanům, kteří manifestovali ve výroční den vojenské intervence do Československa na Puškinově náměstí v Moskvě. (Dokument č. 43/88)

Charta 77 vyjadřuje dík a úctu těm sovětským občanům, kteří 21. srpna 1988, v den 20. výročí vojenské agrese proti Československu, manifestovali na Puškinově náměstí v Moskvě své rozhodnutí pravdivě zhodnotit historickou událost, jež tragicky zapůsobila na naše národy a jejíž nedobré následky neseme dodnes. V době pro pravdu příznivější, než byla doba před dvaceti lety, zopakovali čin sedmi statečných, kteří manifestovali na Rudém náměstí 25. srpna 1968.E1Byli to L. Bogorazová-Danielová, K. Babickij, V. Dremljuga, V. Delone, P. Litvinov, N. Gorbaněvská, V. Fainberg. Skupina byla na místě zatčena a poté odsouzena. Viz též Orlova, R.: Sedm na Rudém náměstí. Zápisky z deníku. Listy, roč. 18 (1988), č. 5, s. 19–20. Tehdy bylo těchto několik odvážných jedinců posláno na dlouhá léta na „souostroví Gulag“, dnešních několik set statečných bylo selektivně postiženo několikadenním vězením a pořádkovou pokutou. Věříme, že musí přijít doba, kdy manifestace otevřeného a pravdivého postoje nebude už spojena s žádným rizikem a kdy společnost a národy našich zemí budou emancipovány z područí lži a násilí. Jsme přesvědčeni, že Vaše manifestace v den dvacátého výročí vojenské agrese proti naší zemi byla na této cestě nikoliv nevýznamným krokem.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 16, s. 4–5.
E1.Byli to L. Bogorazová-Danielová, K. Babickij, V. Dremljuga, V. Delone, P. Litvinov, N. Gorbaněvská, V. Fainberg. Skupina byla na místě zatčena a poté odsouzena. Viz též Orlova, R.: Sedm na Rudém náměstí. Zápisky z deníku. Listy, roč. 18 (1988), č. 5, s. 19–20.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den25
Měsíc8
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse