D477

1988, 23. červen, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s britským náměstkem ministra zahraničí Davidem Mallorem. (Dokument č. 36/88)

Setkání s britským ministrem

Britský státní ministr zahraničních věcí a záležitostí společenství David Mallor pozval za svého pobytu v Československu na večeři představitele Charty 77. Setkání se z britské strany zúčastnili kromě D. Mallora i jeho osobní tajemník Julian Evans, vedoucí odboru ministerstva zahraničí Christopher Hulse, pracovník tiskového odboru Peter Boon, z britského velvyslanectví pak chargé d’affaires John MacGregor, první tajemník Rick Todd a třetí tajemnice Patricia Hollandová. Ze signatářů Charty 77 byli přítomni Pavel Bratinka, Jiří Dienstbier, Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Václav Havel, Bohumír Janát, Martin Palouš, Anna Šabatová a Petr Uhl. Večeře se zúčastnil též předseda Jazzové sekce Karel Srp.

Při setkání se mluvilo o situaci lidských práv v Československu, zástupci Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných informovali o politických vězních, zejména o znepokojivém případu Ivana Polanského.E1Slovenský katolický aktivista I. Polanský byl 19. 6. 1988 odsouzen k 4 letům věznění za rozmnožování a přechovávání náboženské literatury. Srv. D490 (6. 9. 1988). David Mallor sám hovořil o Jiřím Wolfovi,E2J. Wolf byl odsouzen 7. 1. 1984 k 6 letům věznění pro údajné podvracení republiky, jehož se měl dopustit zasíláním dopisů a dalších textů do ciziny. Jeho případ měl velký ohlas ve světě. Byly uspořádány četné solidární akce, např. v lednu 1988 zorganizovalo 20 tisíc kalifornských studentů akci na podporu jeho propuštění. jehož případ je projednáván na následné Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě konané ve Vídni. David Mallor vyjádřil podporu nezávislým hnutím v Československu, která usilují o rozšíření lidských práv a o demokratizaci.E3Britského diplomata D. Mallora přijal V. Biľak, který při tomto setkání obvinil P. Uhla z terorismu. Ve snaze diskreditovat Chartu 77 pokračoval J. Kojzar článkem Pod maskou pseudorevoluční fráze v Rudém právu 18. června, v němž Uhlovo obvinění rozšířil o přípravu státního převratu a o spojení s cizími centrálami. P. Uhl se proti obvinění z terorismu ohradil v dopise V. Biľakovi. Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 14, s. 16–17.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Slovenský katolický aktivista I. Polanský byl 19. 6. 1988 odsouzen k 4 letům věznění za rozmnožování a přechovávání náboženské literatury. Srv. D490 (6. 9. 1988).
E2.J. Wolf byl odsouzen 7. 1. 1984 k 6 letům věznění pro údajné podvracení republiky, jehož se měl dopustit zasíláním dopisů a dalších textů do ciziny. Jeho případ měl velký ohlas ve světě. Byly uspořádány četné solidární akce, např. v lednu 1988 zorganizovalo 20 tisíc kalifornských studentů akci na podporu jeho propuštění.
E3.Britského diplomata D. Mallora přijal V. Biľak, který při tomto setkání obvinil P. Uhla z terorismu. Ve snaze diskreditovat Chartu 77 pokračoval J. Kojzar článkem Pod maskou pseudorevoluční fráze v Rudém právu 18. června, v němž Uhlovo obvinění rozšířil o přípravu státního převratu a o spojení s cizími centrálami. P. Uhl se proti obvinění z terorismu ohradil v dopise V. Biľakovi. Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 14, s. 16–17.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc6
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse