D465

1988, 28. duben, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, ministrům zdravotnictví J. Prokopcovi a spravedlnosti ČSR A. Kašparovi s žádostí o vyšetření příčin smrti politického vězně Pavla Wonky. (Dokument č. 23/88)

Dne 26. 4. 1988 náhle zemřel ve věznici MS ČSR v Hradci Králové Pavel Wonka z Vrchlabí. Letos v únoru se vrátil z vězení po odpykání 21měsíčního trestu; byl odsouzen zejména za to, že v roce 1986 rozšiřoval svůj vlastní volební program, jímž se chtěl účastnit voleb do Federálního shromáždění jako nezávislý kandidát. Pavel Wonka považoval tento rozsudek za protiprávní, a proto neplnil ani podmínky ochranného dohledu po propuštění na svobodu. Proto byl dne 5. dubna znovu vzat do vazby a 20. dubna odsouzen k 5měsíčnímu odnětí svobody v II. N[ápravně]V[ýchovné]S[kupině].E1Výše trestu byla změněna senátem Okresního soudu v Liberci 28. 9. 1987 na 21 měsíců nepodmíněně a tři roky ochranného dohledu. Zpřísnění trestu bylo zdůvodněno tím, že P. Wonka odmítl nastoupit ve věznici do práce a nedodržoval v době po propuštění v únoru 1987 podmínky ochranného dohledu. Tento rozsudek nebyl pravomocný, Pavel Wonka zůstával nadále ve věznici MS ČSR v Hradci Králové.

Charta 77 a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vydaly v průběhu posledních tří let ve prospěch tohoto vězně svědomí řadu dokumentů a sdělení.E2Srv. D409 (7. 8. 1987), D422 (27. 10. 1987) a D432 (3. 12. 1987). O sděleních Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných srv. poznámky k D409. O smrti P. Wonky: D466 (3. 5. 1988), D468 (10. 5. 1988), D469 (11. 5. 1988). Viz též dopis P. Wonky ministru spravedlnosti 3. 3. 1988 in: Res publica, roč. 7, č. 2 (6. ledna 1990). Je to poprvé, kdy za desetiletou činnost VONS musíme konstatovat úmrtí politického vězně.

Pětatřicetiletý Pavel Wonka zemřel ve vězení, a ať jsou příčiny jeho smrti jakékoliv, je třeba do nejmenších podrobností vymezit odpovědnost orgánů a příslušníků Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR a vyvodit z toho příslušné závěry. Žádáme proto Federální shromáždění, aby vyšetřilo okolnosti smrti Pavla Wonky a aby výsledky šetření zveřejnilo. Považujeme za nutné rovněž požádat ministry zdravotnictví a spravedlnosti vlády ČSR, aby souhlasili s účastí nezávislých lékařů při pitvě. Za tím účelem jsme požádali amerického lékaře z Harvardovy univerzity Roberta S. Lawrence a další lékaře, aby se pitvy zúčastnili. Tito lékaři projevili předběžný souhlas.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, Československá liga pro lidská práva, člen Mezinárodní federace pro lidská práva
Ladislav Lis, místopředseda Mezinárodní federace pro lidská práva

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 18 (1988), č. 4, s. 87
  • Nový domov, roč. 9 (1988), č. 39.
E1.Výše trestu byla změněna senátem Okresního soudu v Liberci 28. 9. 1987 na 21 měsíců nepodmíněně a tři roky ochranného dohledu. Zpřísnění trestu bylo zdůvodněno tím, že P. Wonka odmítl nastoupit ve věznici do práce a nedodržoval v době po propuštění v únoru 1987 podmínky ochranného dohledu.
E2.Srv. D409 (7. 8. 1987), D422 (27. 10. 1987) a D432 (3. 12. 1987). O sděleních Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných srv. poznámky k D409. O smrti P. Wonky: D466 (3. 5. 1988), D468 (10. 5. 1988), D469 (11. 5. 1988). Viz též dopis P. Wonky ministru spravedlnosti 3. 3. 1988 in: Res publica, roč. 7, č. 2 (6. ledna 1990).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc4
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse