D463

1988, 22. duben, Praha. – Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných k 10. výročí jeho založení. (Dokument č. 25/88)

Vážení přátelé,

dne 24. dubna 1988 uplyne 10 let od vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který se ustavil v době velkých represí, aby v duchu a poslání Charty 77 sledoval případy osob, jež jsou trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní či justiční svévole. Tuto svévoli ostatně zažili zakládající členové VONS sami na sobě vzápětí po realizaci svého projektu. Počátkem [sic] roku 1979 byli ve vykonstruovaném procesu odsouzeni k dlouholetým trestům vězení Petr Uhl, Václav Havel, Václav Benda, Otta Bednářová, Jiří Dienstbier. Další aktivisté VONS (Jarmila Bělíková, Ladislav Lis, Dana Němcová, Jiří Němec a Václav Malý) byli po zhruba půlroční vazbě propuštěni na svobodu.E1Srv. D107 (30. 5. 1979), D108 (31. 5. 1979), D111 (25. 6. 1979), D114 (27. 8. 1979), D116 (15. 9. 1979), D119 (21. 10. 1979), D120 (24. 10. 1979), D123 (12. 11. 1979), D129 (14. 11. 1979), D134 (před 21. 2. 1979), D156 (28. 10. 1980).

VONS tomuto násilnému tlaku odolal, pokračoval ve své činnosti a stal se významnou a respektovanou iniciativou na poli lidských práv.E2Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných obdržel za své zásluhy Cenu Jana Palacha za rok 1979. Cenu udělil Mezinárodní výbor na podporu Charty 77 v Československu se sídlem v Paříži 18. ledna 1980. V prosinci 1979 se VONS stal členskou ligou Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH, která se podílí na práci OSN jako její přidružená nevládní organizace s konzultativním statutem. Jako členská liga FIDH užívá VONS označení „Čs. [Československá] liga pro lidská práva“. V listopadu 1984 zvolila FIDH člena VONS Ladislava Lise svým místopředsedou (viceprezidentem).

Za dobu svého působení vydal VONS téměř 750 sdělení o případech porušování lidských práv.E3Za dobu své existence VONS vydal celkem 1121 sdělení, poslední 6. 12. 1989. Činnost VONS se spoluzasloužila o to, že soudní represe se v posledních letech zmírnily.

Bývá zvykem popřát jubilující organizaci mnoho úspěchů do její další činnosti, my bychom však raději touto cestou vyjádřili přání, aby se situace na poli lidských práv v Československu zlepšila natolik, že by VONS mohl svou záslužnou a obětavou práci ukončit.E4Závěrečným činem VONS po listopadu 1989 bylo předložení návrhu na vyhlášení amnestie pro politické vězně. Návrh schválilo Koordinační centrum Občanského fóra 4. 12. 1989 a následující den jej předložilo prezidentu republiky.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 9, s. 5–6
  • Charta 77. 1977–1989, s. 339.
E1.Srv. D107 (30. 5. 1979), D108 (31. 5. 1979), D111 (25. 6. 1979), D114 (27. 8. 1979), D116 (15. 9. 1979), D119 (21. 10. 1979), D120 (24. 10. 1979), D123 (12. 11. 1979), D129 (14. 11. 1979), D134 (před 21. 2. 1979), D156 (28. 10. 1980).
E2.Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných obdržel za své zásluhy Cenu Jana Palacha za rok 1979. Cenu udělil Mezinárodní výbor na podporu Charty 77 v Československu se sídlem v Paříži 18. ledna 1980.
E3.Za dobu své existence VONS vydal celkem 1121 sdělení, poslední 6. 12. 1989.
E4.Závěrečným činem VONS po listopadu 1989 bylo předložení návrhu na vyhlášení amnestie pro politické vězně. Návrh schválilo Koordinační centrum Občanského fóra 4. 12. 1989 a následující den jej předložilo prezidentu republiky.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc4
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse