D457

1988, 9. duben, Praha. – Vzpomínka na Františka Kriegla k jeho nedožitým osmdesátinám. (Dokument č. 16/88)

K nedožitým osmdesátinám Františka Kriegla

Dne 10. dubna vzpomeneme nedožitých 80. narozenin MUDr. Františka Kriegla.

Narozen v haličské židovské rodině, přichází ve dvacátých letech do Prahy, studuje medicínu na německé univerzitě, vstupuje do Komunistické strany Československa a srůstá s českým národem. Jeho zásadní odpor k fašismu jakožto ztělesnění politického, národnostního a rasového útisku jej přivedl do Španělska, kde působil jako lékař mezinárodních brigád. Po porážce republikánů odešel na další frontu boje – do Číny – jako smluvní lékař v uniformě důstojníka americké armády.

Po válce se vrátil do země, která se stala jeho druhou a definitivní vlastí – do Československa. Byl nejvýznamnější postavou krajského výboru strany v Praze, v roce 1949 se stal náměstkem ministra zdravotnictví. V letech vrcholícího stalinismu byli však lidé s jeho minulostí a zkušenostmi nežádoucí. František Kriegel byl vyřazen z politického života, pracoval jako závodní lékař a o vlas unikl osudu mnoha interbrigadistů.

Teprve v době tání koncem padesátých let a v letech šedesátých mohl opět plně uplatnit své schopnosti. Byl poslán na Kubu, aby tam zorganizoval zdravotnictví. Po návratu se stal primářem v Thomayerově nemocnici, členem ústředního výboru KSČ a poslancem Národního shromáždění. Byl jedním z těch, kteří aktivně připravovali Pražské jaro. V roce 1968 se stal členem předsednictva ústředního výboru strany a předsedou Národní fronty.

V ranních hodinách 21. srpna byl spolu s Alexandrem Dubčekem, Josefem Smrkovským a dalšími československými představiteli zatčen okupačními vojsky a odvezen do Moskvy. Jako jediný odmítl podepsat moskevský protokol a na tomto principiálním stanovisku setrval. Byl za to vyloučen ze strany a postižen zákazem povolání. Země trpící nedostatkem lékařů neměla pro dr. Kriegla práci.

Zůstal věrný původním, nezfalšovaným ideálům socialismu, humanitě, myšlence národní suverenity a lidské solidarity. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Tento čin mu vynesl neustálé a neskrývané policejní sledování, které trvalo až do jeho skonu 3. prosince 1979.

František Kriegel se nesmazatelně zapsal do srdcí mnoha lidí: vojáků španělské republikánské a čínské armády, jimž zachránil život, pacientů, jimž vracel zdraví, stranickým funkcionářům, kterým s taktem a osobním kouzlem pomáhal orientovat se na nesnadné půdě veřejného života, československých občanů, pro něž zůstává symbolem lidské statečnosti.E1V roce 1987 byla Nadací Charty 77 ve Stockholmu zřízena Cena Františka Kriegla. Je každoročně udělována za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii v Československu.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 7, s. 3–4.
Komentáře
  • Havel, V.: Přemýšlení o Františkovi K. In: Listy, roč. 18 (19880, č. 2, s. 22–24
  • K nedožitým osmdesátinám MUDr. Františka Kriegla. Samizdatový sborník, leden 1988
  • MUDr. František Kriegel (uspořádal T. Křivánek), Nadace Charty 77, 1990.
E1.V roce 1987 byla Nadací Charty 77 ve Stockholmu zřízena Cena Františka Kriegla. Je každoročně udělována za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii v Československu.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc4
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse