D455

1988, 31. březen, Praha. – Seznam 26 nových signatářů Charty 77. (Dokument č. 15/88)

K Prohlášení Charty 77 ze dne 1. 1. 1977 se v době mezi 1. lednem a 31. březnem 1988 přihlásili tito další signatáři:

Hana Bartošová, propagační referentka; Pavel Bratinka, topič; Miloš Cihelka, údržbář komunikací; Stanislav Červeň; Jiří Doněk; Jiří Fajmon, strojník; Miroslav Gábor, stavební dělník; Tomáš Haleš, výtvarník; Jan Chudomel, invalidní důchodce; Petr Kadlec, dělník; Petr Kadlec, opravář; Oldřich Klein, invalidní důchodce; dr. Vladimír Komár, lékař-psychiatr; Mária Komárová, redaktorka; ing. Petr Kozánek, topič; Jan Křivan, elektrikář; Radek Langhammer, dřevorubec; Eduard Ovčáček, výtvarník; Petr Pouba, noční hlídač; Roman Rákosník, dělník; Miroslav Richter, vrátný; Zdeněk Urban, důchodce; Lucie Váchová, dětská sestra; Radomír Vítek, dopravní technik; Petr Vránek, havíř; Pavel Záleský, železničář.

Ve stejném období Petr Hlavatý a Radek Skryja svůj podpis pod úvodním Prohlášením Charty 77 odvolali.E1Dokument v plném znění uveřejnily Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 7, s. 2–3; uveden je pouze Petr Hlavatý z Vídně.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Dokument v plném znění uveřejnily Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 7, s. 2–3; uveden je pouze Petr Hlavatý z Vídně.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den31
Měsíc3
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse