D454

1988, 29. březen, Praha. – Zpráva o brutálním zásahu proti shromáždění věřících v Bratislavě. (Dokument č. 14/88)

Dne 25. března kolem 18. hodiny se na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě sešlo několik tisíc občanů naší země, aby pokojným shromážděním, jež mělo formu podvečerní vigilie s rozžatými svíčkami, vyjádřili požadavek plného a opravdového respektování náboženských svobod a dodržování lidských práv v Československu.E1Manifestaci zorganizovali katoličtí aktivisté J. Ch. Korec, J. Čarnogurský a F. Mikloško, který konání manifestace předem ohlásil. Jedním z požadavků bylo obsazení vakantních biskupských stolců. Při brutálním policejním zásahu bylo zadrženo asi 120 účastníků.

Tento umírněný, úřadům dopředu ohlášený akt občanské iniciativy byl v souladu s československou Ústavou a právním řádem a vyjadřoval vůli nemalé části našeho obyvatelstva.

Pod nepřijatelnou záminkou nedostatečných záruk zachování veřejného pořádku bylo shromáždění zakázáno a úřady vyvinuly až absurdně důmyslnou snahu odradit a zastrašit účastníky vigilie a zabránit jim v přístupu na místo setkání. Objektem těchto preventivních opatření byli zejména mladí lidé, bratislavští středoškoláci a vysokoškoláci i potenciální účastníci z celého Slovenska, na němž byla – těžko věřit že pouhou náhodou – vyhlášena rozsáhlá kontrola vozidel, zejména na přístupových komunikacích k Bratislavě. O mnoho hodin dříve, než se na Hviezdoslavově náměstí sešlo shromáždění věřících občanů, proběhly na tomtéž místě okázalé manifestace represivních složek státní moci, při nichž přítomnost uniformovaných i neuniformovaných policistů, jejich vozidel i vozidel komunálních služeb měla předvést rozhodnutí vládnoucích autorit nedovolit veřejné setkání lidí, které spojuje náboženská víra a úcta k základním právům člověka.

Přes všechna tato masivní restriktivní opatření se shromáždění věřících uskutečnilo. Pro současnost i pro budoucnost zůstane otřesným faktem, že lidé, kteří usilovali ústavní i zákonnou cestou a navíc pokojným a kultivovaným způsobem, tichým setrváním na místě se symbolickým světlem v rukou vyjádřit své vyzrálé, oprávněné a nezměnitelné stanovisko, byli surově napadeni policejními vozy, pěstmi a obušky příslušníků VB, proudy studené vody a ohlušujícími zvuky sirén. Mnoho účastníků vigilie bylo zatčeno a zraněno, nevybíravých zásahů nebyli ušetřeni ani zahraniční novináři a pracovníci rakouské a západoněmecké televize.

Tento akt represe a zvůle je ranou všem poctivě míněným snahám o řešení základních a nazrálých problémů naší společnosti. Je temným stínem minulosti, vrženým na tvář současné doby, jež cestou do budoucnosti hledá v uplatnění principů demokratizace, přestavby a otevřenosti; zůstává před světem hanbou naší země. Co nejrozhodněji odsuzujeme takovýto projev brutality a násilí, jež může vést pouze k degradaci kultury politického života, k vytváření bloků a bariér lidského dorozumění a zákonitě pak ke stagnaci a krizím společenského a státního organismu. Surovosti a zvůle jsou cizí cítění a politické kultuře našich národů a zůstanou neslučitelné s humanistickými tradicemi naší země.

Proto se obracíme na všechny lidi dobré vůle v Československu i mimo jeho hranice, aby podle svých možností napomohli k tomu, aby brutální zásah proti věřícím a lidská práva respektujícím občanům, jehož svědkem byla Bratislava v pátek dne 25. března 1988, se v naší zemi již neopakoval.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
 • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
 • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 7, s. 2
 • Listy, roč. 18 (1988), č. 4, s. 21–22
 • Studie II–III, 1988, č. 116–117, s. 227
 • Res publica, roč. 5 (1988), č. 14
 • Nový domov, roč. 39 (1988), č. 7
 • Charta 77: 1977–1989, s. 337–338.
Komentáře
 • Ponická, H.: Hodina Bratislavy 25. března 1988. In: Listy, roč. 18 (1988), č. 4, s. 21–22
 • Benda, V.: Výzva z Bratislavy. Tamtéž, č. 5, s. 42–43
 • Pokojná manifestace věřících v Bratislavě. Informace o církvi, 1988, č. 5, s. 9
 • Dopis dr. J. Ch. Korca předsedovi vlády SSR dr. Colotkovi. Tamtéž, s. 9–10
 • Protesty a projevy solidarity. Tamtéž, s. 13–14
 • Ministr kultury na Akademii PiT hodnotí Bratislavu. Tamtéž, s. 16
 • Zvěřina, J.: Demonstrace a manifestace. Tamtéž, č. 16, s. 16
 • Benda, V.: Psáno po uzávěrce. Lidové noviny, 1988, č. 4, s. 2.
E1.Manifestaci zorganizovali katoličtí aktivisté J. Ch. Korec, J. Čarnogurský a F. Mikloško, který konání manifestace předem ohlásil. Jedním z požadavků bylo obsazení vakantních biskupských stolců. Při brutálním policejním zásahu bylo zadrženo asi 120 účastníků.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den29
Měsíc3
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse