D447

1988, 8. únor, Praha. – Dopis předsedovi JZD Slušovice F. Čubovi k vyloučení S. Devátého z pracoviště. (Dokument č. 7/88)

Vážený pane předsedo,

s určitým pocitem zklamání jsme přijali zprávu o vyloučení našeho přítele a spolupracovníka Stanislava Devátého z Vašeho JZD. Ke zklamání došlo z toho důvodu, že víme, že Váš agrokombinát není jen pouhou Potěmkinovou vesnicí československého hospodářství a že za jeho prosperitou nestojí pouze přízeň mocných, ale i práce, úsilí a dovednost mnoha nadaných lidí.

Stanislava Devátého jste vyloučili proto, že – jak uvádíte ve svém prohlášení – „JZD Agrokombinát Slušovice nepřipustí, aby kdokoliv narušoval jeho rozvoj“.E1Prohlášení vyšlo 29. ledna 1988 v týdeníku celozávodního výboru a vedení JZD Slušovice Naše cesta. V článku je označena Charta jako protisocialistická organizace a S. Devátý jako třídní nepřítel, který poškozuje zájmy JZD Slušovice doma i v cizině. Téměř všichni spolupracovníci S. Devátého podepsali petici na jeho obranu, krátce po vydání článku ve slušovické Nové cestě byl S. Devátý z JZD propuštěn. Na obranu S. Devátého napsalo 17 signatářů Charty 77 dopis čs. a zahraničním sdělovacím prostředkům. Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 8, s. 3–4. Pravdou je, že toto prohlášení je adresováno nikoliv Chartě 77, která Vašemu rozvoji může jen přát úspěch a ani ve snu nemá zájem jej jakkoliv narušovat. Vaše prohlášení chtělo být spíše štítem proti těm, kdo mají i vůči Chartě 77 a její myšlence lidských práv (včetně práv hospodářských) nepřátelský postoj. Zmíněné prohlášení mělo být obranným manévrem proti silám, které by Vám – jak jste se patrně domnívali – mohly škodit, kdyby nový mluvčí naší občanské iniciativy nadále zůstal členem Vašeho družstva. Každý má zajisté právo učinit opatření, jež pokládá za potřebná pro vlastní bezpečí a prosperitu. V daném případě však byl obranný manévr uskutečněn za cenu toho, že byl obětován jeden z Vašich schopných pracovníků a takříkajíc hozen přes palubu poctivý člověk, kterého si Charta 77 vybrala za svého mluvčího nikoliv proto, že byl členem prestižního JZD Slušovice – jak to naznačujete v závěru Vašeho prohlášení –, ale výhradně pro jeho lidské a morální kvality, jimiž jsou vůle a úcta ke spravedlnosti a odhodlání nerezignovat v úsilí o lidštější a pravdivější poměry v naší zemi. Při této hodnotové orientaci opravdu není důležité, jak zvučný název má pracoviště či prostředí, z něhož pochází ten, kdo se u nás i kdekoliv ve světě rozhodl něco vykonat pro věc humanity a práva.

Upřímně Vám přejeme Vaše hospodářské úspěchy, jež vedou k nadprůměrnému životnímu standardu Vašich agilních pracovníků. V ekonomice však – jak i Vám bylo pocítit – nepůsobí jen síly ekonomické, k neprospěchu věci zde často intervenují moci politické či ideologické a mnohdy zde podstatně chybí dimenze morální a lidské. Je nám blízká Masarykova myšlenka o tom, že sobectví bohatších je stejným zlem jako závist chudších, a jsme přesvědčeni, že spravedlnost a ušlechtilost je pro jedince a společnost ještě důležitější než materiální životní standard. Proto musíme s jistým politováním konstatovat, že vyloučením Stanislava Devátého a nevybíravým nátlakem na ty, kdo se vyjádřili na jeho podporu, padá na prosperitu a rozvoj JZD Slušovice stín jednoho nespravedlivého a snad i nedomyšleného činu.

Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
Ladislav Lis, místopředseda Mezinárodní federace pro lidská práva
Za správnost Bohumír Janát, Bílkova 10, Praha 1

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem Bohumíra Janáta.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 4, s. 2.
Komentáře
  • JZD agrokombinát Slušovice nepřipustí, aby kdokoliv narušoval jeho rozvoj. Lidové noviny, roč. 1 (1988), č. 3 (březen 1988), s. 21
  • Uhl, P.: Mýtus Slušovice. Tamtéž, s. 22.
E1.Prohlášení vyšlo 29. ledna 1988 v týdeníku celozávodního výboru a vedení JZD Slušovice Naše cesta. V článku je označena Charta jako protisocialistická organizace a S. Devátý jako třídní nepřítel, který poškozuje zájmy JZD Slušovice doma i v cizině. Téměř všichni spolupracovníci S. Devátého podepsali petici na jeho obranu, krátce po vydání článku ve slušovické Nové cestě byl S. Devátý z JZD propuštěn. Na obranu S. Devátého napsalo 17 signatářů Charty 77 dopis čs. a zahraničním sdělovacím prostředkům. Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 8, s. 3–4.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den8
Měsíc2
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse