D444

1988, 12. leden, Praha. – Sdělení o jednání amerického lékaře R. S. Lawrence s československými úřady o možnosti návštěvy politických vězňů. (Dokument č. 4/88)

Americký lékař požádal o návštěvu u československých politických vězňů

Dne 17. ledna t. r. přijel z USA do Československa na třídenní návštěvu americký lékař prof. dr. Robert S. Lawrence, ředitel Davidsonovy společnosti, člen sdružení Lékaři za lidská práva, aby s československými úřady projednal možnost své návštěvy šesti čs. politických vězňů v nápravně výchovných ústavech Valdice a Minkovice. Jeho návštěva se uskutečnila z podnětu mezinárodní organizace Helsinki Watch po dohodě mezi její zástupkyní a mluvčími Charty 77 již v roce 1987.

Prof. dr. R. S. Lawrence navštívil v posledních letech politické vězně v řadě zemí a počátkem roku 1987 jednal o této problematice i se sovětskými představiteli. Krátce po jeho návštěvě byl propuštěn z osmiletého vězení dr. Anatolij Korjagin, který posléze dostal povolení vycestovat ze Sovětského svazu.

Již 19. 11. 1987 požádal prof. Lawrence dopisem prezidenta republiky dr. G. Husáka, aby směl navštívit politického vězně Pavla Wonku. Po měsíci, když nedostal od prezidenta žádnou odpověď, obrátil se s podobnou žádostí na československé velvyslanectví v USA. Požádal je o vízum, o možnost navštívit některé čs. politické vězně i o pomoc při svém poslání. Dne 29. 12. 1987 obdržel odpověď vedoucího konzulárního oddělení, jíž mu bylo sděleno, že velvyslanectví sice může zajistit vízum, ale povolení k návštěvě čs. věznic už vydat nemůže, neboť podobné záležitosti se řídí zákonem o výkonu trestu odnětí svobody a dalšími instrukcemi ministerstev spravedlnosti ČSR a SSR. Počátkem tohoto roku se pak prof. Lawrence obrátil telefonicky na dr. Miroslava Houšteckého, československého velvyslance v USA, který mu doporučil, aby celou záležitost projednal přímo v Praze s příslušnými pracovníky Ministerstva zahraničí ČSSR, jimž bude jeho žádost předána.

Po příletu do Prahy jednal prof. Lawrence se zástupci velvyslanectví USA a poté s dr. Josefem Houžvičkou a dalšími dvěma pracovníky Ministerstva zahraničí. Jeden z nich, dr. Kanda, prohlásil, že v Československu nejsou političtí vězňové, ale jen osoby odsouzené za kriminální trestné činy. Řekl, že příprava takové návštěvy NVÚ by si vyžádala alespoň dva měsíce. Současně sdělil, že od čs. velvyslanectví v USA žádné informace o jeho návštěvě nemají. Jak ale víme, obdržel prof. Lawrence od čs. velvyslanectví ve Washingtonu dopis se sdělením, že celou záležitost postupují československému ministerstvu zahraničí v Praze.

V závěru svého jednání prof. dr. R. Lawrence prohlásil, že on sám i organizace, kterými byl vyslán, neopouštějí plán navštívit čs. vězně a trvají na svém záměru. Pracovníci ministerstva to vzali na vědomí a přislíbili, že se celou záležitostí začnou zabývat.

Během pobytu v Praze se prof. Lawrence několikrát sešel se signatáři Charty 77 Libuší Šilhánovou a Janem Urbanem, dále se zástupkyní VONS Annou Šabatovou a rovněž s příbuznými vězňů. Jednal s nimi o situaci čs. politických vězňů, zvláště o jejich zdravotních problémech, zejména pokud jde o Jiřího Wolfa, ing. Petra Hauptmanna, Josefa Römera, Waltera Kaniu, Františka Veise a Pavla Wonku, a informoval je o své misi. Nakonec vyjádřil naději, že v blízké době bude moci návštěvu vězňů a jejich zdravotní prohlídku uskutečnit.E1O šesti politických vězních, ohrožených na zdraví, psali mluvčí Charty 77 v dopise Mezinárodnímu červenému kříži a žádali o prošetření zdravotního stavu jejich zástupcem. Srv. D432 (3. 12. 1987). Jiřímu Wolfovi věnoval několik dávek velmi účinného léku proti jeho těžkým žaludečním potížím.

Panu prof. dr. R. S. Lawrencovi patří náš dík za jeho intenzivní zájem o osudy našich politických vězňů a za jeho náročnou práci v této humanitární oblasti.

Na vědomí: Ministerstvo zahraničních věcí ČSSR, Ministerstvo spravedlnosti ČSR, prof. dr. Robert S. Lawrence

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 2, s. 4–5
  • Listy, roč. 18 (1988), č. 1 (únor 1988).
E1.O šesti politických vězních, ohrožených na zdraví, psali mluvčí Charty 77 v dopise Mezinárodnímu červenému kříži a žádali o prošetření zdravotního stavu jejich zástupcem. Srv. D432 (3. 12. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den12
Měsíc1
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse