D443

1988, 2. leden, Praha. – Dopis Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných vídeňské následné schůzce KBSE podporující výzvu časopisu Beszélő k umožnění náhradní vojenské služby. (Dokument č. 3/88)

Seznámili jsme se s Výzvou následné schůzi Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kterou vypracovali vydavatelé časopisu Beszélő,E1Maďarský nezávislý časopis, mezi jehož vydavatele patřily přední osobnosti opozičního hnutí (J. Kis, M. Haraszti aj.), zaslal vídeňské schůzce KBSE následující výzvu: „My, demokraticky a mírumilovně smýšlející lidé, věřící i nevěřící, vítáme rezoluce Evropského parlamentu a Komise lidských práv OSN z ledna a března 1987. Tyto rezoluce uznaly odpírání vojenské služby z důvodů svědomí za všeobecné lidské právo a vyzvaly vlády, aby – pokud tak už neučinily – propustily osoby, které pro odpírání vojenské služby vězní, a aby pro ně zavedly náhradní civilní službu. Máme dobré důvody tyto požadavky podporovat. Stovky našich východoevropských spoluobčanů, odmítajících být ve službách násilí, jsou vězněny. Tito mladí lidé mohli společnosti sloužit tím, že by místo vojenské služby pečovali o staré a nemocné. Proti nehumánní praxi našich vlád protestujeme i jako Evropané. Je nedůstojné pro celý kontinent, že i po hitlerismu a stalinismu a po hrůzách dvou světových válek existují vlády, které nerespektují právo člověka jednat podle svého svědomí. Válka a potlačování práv jednotlivce jdou ruku v ruce i dnes. V rozdělené Evropě nemůže dojít k trvalému uvolnění, pokud budou pronásledováni lidé, kteří odmítají pohlížet na jiné národy jako na nepřítele. Nelze důvěřovat vládám, které požadují po jiných vládách, aby se veřejně zřekly násilí, a přitom vězní ty, kdož násilí odmítají. Národy východní Evropy očekávají, že helsinský proces spojí evropskou bezpečnost s rozšířením lidských práv. Vyzýváme proto všechny signatářské státy helsinského Závěrečného aktu, aby se vzájemně zavázaly, že uznávají občanské právo na odpírání vojenské služby z důvodů svědomí a právo na náhradní službu. Vyzýváme proto vlády, které usilují o skutečný mír a svobodu v Evropě, aby prosadily uzavření takového závazku na vídeňské následné schůzce KBSE.“ Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 1, s. 4. a jménem Charty 77 ji plně podporujeme. Požadavkem umožnit náhradní vojenskou službu občanům, kterým jejich svědomí brání nosit zbraň, se Charta 77 několikrát zabývala a považuje ho za aktuální a naléhavý.E2Srv. D386 (31. 3. 1987), D399 (3. 6. 1987) a D418 (10. 10. 1987).

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
Ladislav Lis, místopředseda FIDH

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem L. Šilhánové.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 1, s. 4.
E1.Maďarský nezávislý časopis, mezi jehož vydavatele patřily přední osobnosti opozičního hnutí (J. Kis, M. Haraszti aj.), zaslal vídeňské schůzce KBSE následující výzvu:
„My, demokraticky a mírumilovně smýšlející lidé, věřící i nevěřící, vítáme rezoluce Evropského parlamentu a Komise lidských práv OSN z ledna a března 1987. Tyto rezoluce uznaly odpírání vojenské služby z důvodů svědomí za všeobecné lidské právo a vyzvaly vlády, aby – pokud tak už neučinily – propustily osoby, které pro odpírání vojenské služby vězní, a aby pro ně zavedly náhradní civilní službu.
Máme dobré důvody tyto požadavky podporovat. Stovky našich východoevropských spoluobčanů, odmítajících být ve službách násilí, jsou vězněny. Tito mladí lidé mohli společnosti sloužit tím, že by místo vojenské služby pečovali o staré a nemocné.
Proti nehumánní praxi našich vlád protestujeme i jako Evropané. Je nedůstojné pro celý kontinent, že i po hitlerismu a stalinismu a po hrůzách dvou světových válek existují vlády, které nerespektují právo člověka jednat podle svého svědomí. Válka a potlačování práv jednotlivce jdou ruku v ruce i dnes.
V rozdělené Evropě nemůže dojít k trvalému uvolnění, pokud budou pronásledováni lidé, kteří odmítají pohlížet na jiné národy jako na nepřítele. Nelze důvěřovat vládám, které požadují po jiných vládách, aby se veřejně zřekly násilí, a přitom vězní ty, kdož násilí odmítají.
Národy východní Evropy očekávají, že helsinský proces spojí evropskou bezpečnost s rozšířením lidských práv.
Vyzýváme proto všechny signatářské státy helsinského Závěrečného aktu, aby se vzájemně zavázaly, že uznávají občanské právo na odpírání vojenské služby z důvodů svědomí a právo na náhradní službu.
Vyzýváme proto vlády, které usilují o skutečný mír a svobodu v Evropě, aby prosadily uzavření takového závazku na vídeňské následné schůzce KBSE.“ Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 1, s. 4.
E2.Srv. D386 (31. 3. 1987), D399 (3. 6. 1987) a D418 (10. 10. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den2
Měsíc1
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse