D439

1987, 20. prosinec, Praha. – Odpověď představitelům holandského mírového sdružení prof. Edgbertu Boekerovi a Mientu Janu Faberovi, kteří odmítli účast na semináři oficiálního Československého mírového výboru na protest proti diskriminaci Charty 77. (Dokument č. 79/87)E1Text byl omylem číslován jako dokument č. 79/87.

Drazí přátelé,

děkujeme Vám za dopisy z 5. a 19. 11. 1987,E2Dopisy Chartě poslali představitelé holandského sdružení „Kulatý stůl proti jadernému zbrojení“, seskupujícího zástupce většiny politických stran a dalších devět organizací, z nichž nejvýznamnější byla Mezicírkevní mírová rada IKV. Kulatý stůl si kladl jako podmínku své účasti na semináři účast J. Dienstbiera, J. Hájka, M. Palouše, J. Šabaty a J. Šterna. Československý mírový výbor odmítl tento požadavek splnit. jimiž nám oznamujete své rozhodnutí nezúčastnit se semináře, na který Vás pozval Československý mírový výbor, a navrhujete uspořádat setkání, na něž by Vás oficiálně a veřejně pozvala Charta 77.

Myšlenku společného semináře vítáme a rádi Vás přijmeme v Praze. Navrhli jsme podobné setkání už v dopise do Coventry.E3Srv. D405 (6. 7. 19877). Ponecháme na Vás, zda chcete přijet sami nebo přizvete ty zástupce mírových hnutí z jiných zemí, kteří v Coventry příznivě reagovali na naše pozvání. Pokud tento termín vyhovuje Vám, navrhujeme sobotu a neděli 30.–31. 1. nebo 20.–21. 1. 1988.E4K setkání Charty 77 s holandskými mírovými aktivisty v Praze došlo v Praze na mezinárodním mírovém semináři 17.–19. června 1988, viz D459 (18. 4. 1988) a D477 (20. 6. 1988).

Ocenili jsme Váš postoj, jímž jste odmítli diskriminační praxi Československého mírového výboru vůči nezávislým občanům. V této situaci přirozeně nenalézáme ani zadostiučinění, ani uspokojení. Taková situace svědčí jen o tom, že československé úřady, jejichž větví je i oficiální mírový výbor, zatím ještě setrvávají na barikádách postavených v rámci studené války v mezinárodním společenství i uvnitř států. Jejich odstraňování je od počátku vlastním smyslem mírových a demokratických hnutí a dnes už dokonce alespoň deklarovaným cílem i velmocenské politiky, jak dosvědčuje průběh a výsledky washingtonské schůzky na nejvyšší úrovni. Slyšeli jsme tam mj. z úst Gorbačovových, že „syntéza politiky, vědy a kultury a také aktivní účast společenských hnutí a jejich vstup do mezinárodní politiky jsou zárukou, že se už nepodaří manipulovat národy tak, jak tomu bylo dosud“.

V duchu překonávání konfrontace dialogem všemi směry chceme i nadále vytrvale působit. Přejete-li si, abychom pozvali na seminář určité konkrétní osoby, případně zástupce oficiálních institucí, např. Československého mírového výboru, rádi Vám vyhovíme. Těšíme se na naše setkání v Praze.

S přátelskými pozdravy

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
a zástupci mírové skupiny Charty 77: Jiří Dienstbier, Jiří Hájek, Martin Palouš, Jaroslav Šabata, Jan Štern

Organizační poznámky:

Bude-li možné setkání vůbec uskutečnit, pokusíme se najmout příhodný sál. Je však pravděpodobnější, že budeme nuceni využít soukromých bytů. Vynasnažíme se zajistit ubytování v soukromí alespoň některým hostům. Naše možnosti jsou bohužel omezené. Prosíme Vás proto, abyste se pokusili zajistit si hotelové pokoje či soukromé byty podle Vašich možností, případně osobních známostí. Byli bychom také rádi, kdybyste nám sdělili s určitým předstihem pravděpodobný počet účastníků. Tím ovšem nechceme naznačit, že tento počet má být nějak limitován. Kdyby se chtěl kdokoli připojit na poslední chvíli, bude vítán. Jde nám jen o to, abychom se mohli vynasnažit vytvořit pro seminář nejpříhodnější podmínky.

Žádáme Vás, abyste nám zaslali předem některé Vaše materiály, abychom se mohli na diskusi lépe připravit. My zasíláme následující text: Jiří Dienstbier: A Strategy for Europe – Through Central European Eyes

Za správnost: L. Šilhánová

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Text byl omylem číslován jako dokument č. 79/87.
E2.Dopisy Chartě poslali představitelé holandského sdružení „Kulatý stůl proti jadernému zbrojení“, seskupujícího zástupce většiny politických stran a dalších devět organizací, z nichž nejvýznamnější byla Mezicírkevní mírová rada IKV. Kulatý stůl si kladl jako podmínku své účasti na semináři účast J. Dienstbiera, J. Hájka, M. Palouše, J. Šabaty a J. Šterna. Československý mírový výbor odmítl tento požadavek splnit.
E3.Srv. D405 (6. 7. 19877).
E4.K setkání Charty 77 s holandskými mírovými aktivisty v Praze došlo v Praze na mezinárodním mírovém semináři 17.–19. června 1988, viz D459 (18. 4. 1988) a D477 (20. 6. 1988).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc12
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse