D438

1987, 18. prosinec, Praha. – Stížnost zaslaná Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a ministru vnitra V. Vajnarovi na policejní represi proti signatářům, kteří rozmnožovali a rozšiřovali dokument Slovo ke spoluobčanům. (Dokument č. 79/87)

Ještě k domovním prohlídkám a Slovu ke spoluobčanům

Dne 5. 11. t. r. informovali mluvčí Charty 77 předsedu vlády ČSSR, předsedu vlády ČSR a ČTK o policejní represi proti signatářům Charty 77 a dalším občanům, především o domovních prohlídkách v bytech a na pracovištích pěti signatářů Charty 77, které byly nezákonnými způsoby provedeny dne 22. 10. 1987.E1Srv. D425 (5. 11. 1987).

Dne 3. prosince 1987, tedy teprve po šesti týdnech, sepsal vyšetřovatel Státní bezpečnosti kpt. JUDr. Martin Kozák z KS SNB pro Prahu a Středočeský kraj protokol o odnětí věcí při domovní prohlídce, vykonané dne 22. října t. r. u signatáře Charty 77 Jiřího Gruntoráda a zároveň vyslechl J. Gruntoráda jako svědka v téže trestní věci, tj. údajné přípravy k trestnému činu pobuřování podle § 7/1 k § 100/1a trestního zákona. Podle usnesení vyšetřovatele StB mjr. JUDr. Jiřího Jaroše z 22. 10. t. r. má tato příprava k trestnému činu pobuřování spočívat (citujeme): „Ve vyhotovení a rozmnožování většího počtu letáků s názvem Slovo ke spoluobčanům s nepřátelským obsahem, namířeným proti politice KSČ a její vedoucí úloze v socialistické společnosti.“ Z vyšetřovacích úkonů s Jiřím Gruntorádem je zřejmé, že trestní stíhání z 22. 10. nebylo dosud zastaveno.

Jak jsme již uvedli v dokumentu č. 66/87 z 5. 11. 1987, je Slovo ke spoluobčanům významným dokumentem Charty 77, vydaným letos v lednu k 10. výročí založení Charty 77. Vyjadřuje názor celého našeho společenství, že jen občanská iniciativa nás všech, kteří žijeme v této zemi, může ozdravit společenské poměry, přispět k demokratizaci společnosti a zajistit uplatňování lidských práv. Za jedenáct let své činnosti vydala Charta 77 na 400 dokumentů. Za kuriózní považujeme skutečnost, že ke kriminalizaci chartovního dokumentu dochází v době, kdy státní a straničtí představitelé formálně hovoří o nutnosti demokratizace společnosti a kdy vyzývají obyvatelstvo, aby jim v těchto změnách bylo nápomocno, takže se jejich rétorika poprvé po letech přibližuje požadavkům Charty 77, zvláště těm vyjádřeným ve Slovu ke spoluobčanům.

Trestní stíhání se vede ve věci, tj. zatím není nikdo obviněn. Trestného jednání se měli pachatelé dopustit vyhotovováním a rozšiřováním Slova ke spoluobčanům. Oznamujeme Vám, že nás osm, kteří jsme jménem celé Charty 77 dokument Slovo ke spoluobčanům podepsali, učinilo tak v úmyslu, aby byl co nejvíce rozšiřován a aby se s ním seznámila veřejnost. Dokument byl rozepisován, rozmnožován, tištěn, vysílán v českém a slovenském vysílání zahraničních stanic, publikován v nezávislém domácím i exilovém tisku a rozšiřován mezi lidmi. Neseme za něj odpovědnost. Vybízíme Vás, abyste s námi osmi uspořádali veřejný soudní proces, abychom mohli před tváří československých občanů i zahraniční veřejnosti zákonnost svého postupu obhájit. Nechcete-li či nemůžete-li tak učinit, musíte neprodleně vrátit stovky knih, časopisů, dokumentů Charty 77 i dalšího písemného materiálu a rovněž magnetofony, kazety, radiopřijímače a další odňaté věci a ostudné trestní stíhání zastavit.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
Mluvčí roku 1986: Anna Šabatová, Martin Palouš, Jan Štern
Původní mluvčí z roku 1977: Jiří Hájek, Václav Havel

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis s vlastnoručními podpisy.
E1.Srv. D425 (5. 11. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den18
Měsíc12
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse