D432

1987, 3. prosinec, Praha. – Dopis Mezinárodnímu Červenému kříži v Ženevě s žádostí o prošetření zdravotního stavu šesti politických vězňů. (Dokument č. 73/87)

Vážení,

jak je Vám snad známo, v Československu je dosud – navzdory oficiálně ohlašované demokratizaci – stále vězněn poměrně veliký počet občanů z politických důvodů. Jsou vězněni hlavně za to, že se kriticky vyjadřovali k určitým negativním jevům v životě čs. společnosti, účastnili se hnutí za občanská práva, šířili nekonformní názory, vyznávali svou náboženskou víru apod. Čs. justice používá proti těmto lidem zákonných ustanovení velmi širokého znění, zejména zákona o podvracení republiky (§ 98), o pobuřování (§ 100), o maření státního dozoru nad církvemi (§ 178), o nepovoleném opuštění republiky (§ 109) aj. Vysoké sazby dostávají občané za špionáž, avšak často nespravedlivě. Mnozí z vězňů svědomí tráví dlouhá léta v krajně nepříznivých podmínkách čs. věznic, jsou nuceni těžce pracovat, mnozí jsou nemocní a je jim poskytována zcela nedostatečná nebo žádná zdravotní péče. Přesto, že naše hnutí občanské iniciativy Charta 77 jakož i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných mnohokrát upozorňovaly na tyto skutečnosti, státní orgány těžkou situaci těchto našich spoluobčanů neřeší, na naše dopisy poukazující na nespravedlivé věznění a zlé poměry ve věznicích neodpovídají.

Z toho důvodu jsme se nedávno obrátili na Helsinki Watch,E1O Helsinki Watch srv. D112 (25. 6. 1979). aby vyslali jednoho amerického lékaře z USA do Československa, který by požádal o návštěvu několika politických vězňů a o vyšetření jejich zdravotního stavu. V posledních dnech jsme dostali zprávu, že Mr. Richard Lawrence, vynikající americký lékař, požádá prezidenta Gustáva Husáka, aby mohl navštívit vězně svědomí Pavla Wonku, případně další vězně. Chceme zároveň požádal o vyslání jednoho sovětského lékaře.

Vaši světoznámou organizaci, Mezinárodní Červený kříž, žádáme o totéž. Vyšlete na návštěvu několika čs. vězňů (případně za účelem jejich zdravotní prohlídky a posouzení zdravotní situace) jednoho či více zástupců. Zároveň prosíme, aby některým vězňům byly Vaší organizací zaslány vánoční balíčky s výživnými potravinami, některými předměty denní potřeby a vitaminizované bonbony. Připojujeme seznam vězňů, kteří – podle našich informací – naléhavě potřebují zdravotní pomoc. Jinak informace o čs. politických vězních, jejich situaci a potřebách Vám může zaslat Internationale Gesellschaft für Menschenrechte se sídlem ve Vídni.

Vaši pomoc naléhavě potřebují tito čs. vězni:

Jiří Wolf, narozený 5. 1. 1952, vězněn ve Valdicích u Jičína čtvrtý rok; má těžké žaludeční potíže, potíže se zrakem apod.

Walter Kania, narozený 2. 3. 1940, vězněn ve Valdicích jedenáctý rok, je po 2 infarktech myokardu.

František Veis, narozený 5. 7. 1932, vězněn ve Valdicích osmý rok, interní potíže.

Josef Römer, narozený 7. 10. 1955, vězněn ve Valdicích jedenáct let a další 2 roky mu mají být přidány; potíže neznáme.

Pavel Wonka, narozený 23. 1. 1953, vězněn nyní pravděpodobně v Plzni-Borech na 5. odděl., psychické a nervové potíže.

Ing. Petr Hauptmann, narozený 7. 8. 1946, vězněn v Minkovicích na 10 let; potíže přesně neznáme.

Vaše kladná odpověď na naši žádost by byla významnou konkrétní pomocí čs. politickým vězňům a vítaným příspěvkem v úsilí na obranu lidských práv.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 17, s. 3–4.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 18 (1988), č. 1, s. 81–82
  • České slovo, 1987, č. 12, s. 5.
E1.O Helsinki Watch srv. D112 (25. 6. 1979).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc12
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse