D431

1987, 3. prosinec, Praha. – Odpověď dánskému sdružení Dialog s Chartou 77. (Dokument č. 72/87.)

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Váš dopis ze dne 11. listopadu 1987, ve kterém oznamujete vznik Vašeho sdružení „Dialog s Chartou 77“.E1Za textem dokumentu je připojena poznámka redakce Informací o Chartě 77: „Dánské sdružení ‚Dialog s Chartou 77‘ bylo ustaveno 1. září 1987. Mezi členy jsou politici, spisovatelé, pracovníci vysokých škol a novináři. Ve vedení této organizace je sedm poslanců zastupujících sedm z devíti stran dánského Folketingu. Sdružení uspořádalo několik přednášek a navázalo spolupráci se zahraničními organizacemi podporujícími Ch 77, jako je např. Nadace Charty 77 ve Švédsku a Palach Press v Londýně. Předsedou sdružení je Elias Bredsdorff; adresa – Kronprinsesse Sofies vej 28, 2000 Kobenhavn F, Denmark, tel. 0045–1–199117.“ Jsme rádi, že Vaše organizace má oporu v tolika politických stranách dánského Folketingu,E2Folketing – jednokomorový parlament volený na čtyři roky. tím spíše, že i občanská iniciativa Charta 77 sdružuje občany nejrůznějších názorů a přesvědčení.

Vítáme Vaši výzvu ke spolupráci a rádi vyhovíme Vašemu přání, abychom Vám posílali dokumenty Charty 77.

S přátelskými pozdravy

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 16, s. 3.
E1.Za textem dokumentu je připojena poznámka redakce Informací o Chartě 77: „Dánské sdružení ‚Dialog s Chartou 77‘ bylo ustaveno 1. září 1987. Mezi členy jsou politici, spisovatelé, pracovníci vysokých škol a novináři. Ve vedení této organizace je sedm poslanců zastupujících sedm z devíti stran dánského Folketingu. Sdružení uspořádalo několik přednášek a navázalo spolupráci se zahraničními organizacemi podporujícími Ch 77, jako je např. Nadace Charty 77 ve Švédsku a Palach Press v Londýně. Předsedou sdružení je Elias Bredsdorff; adresa – Kronprinsesse Sofies vej 28, 2000 Kobenhavn F, Denmark, tel. 0045–1–199117.“
E2.Folketing – jednokomorový parlament volený na čtyři roky.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc12
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse