D430

1987, 2. prosinec, Praha. – Ohlášení veřejné manifestace ke Dni lidských práv, zaslané Obvodnímu národnímu výboru Praha 1, tiskovým agenturám ČTK, APN, AFP a na vědomí předsedům vlád ČSSR a ČSR. (Dokument č. 71/87)

Ohlášení manifestace ke Dni lidských práv OSN

Oznamujeme Vám, že dne 10. 12. 1987 v 17 hod. uspořádáme v Praze 1 na Staroměstském náměstí u pomníku Jana Husa pokojnou veřejnou manifestaci ke Dni lidských práv a tím připomeneme našim občanům práva zakotvená v Ústavě ČSSR a v mezinárodních paktech. Zejména chceme upozornit na to, že přes všechny naše protesty jsou v naší zemi vězněni mnozí spoluobčané za to, že svá občanská a lidská práva uplatňovali, že projevovali své kritické názory a šířili je, že vyznávali a šířili svou víru, že vyvíjeli nekonformní kulturní aktivity, že se snažili chovat jako svobodní lidé.

Program manifestace:

  1. zahájení
  2. krátký projev
  3. debata ve skupinách

Hesla manifestace: Propusťte politické vězně! Svoboda politickým vězňům! Evropa bez politických vězňů!

Někteří účastníci manifestace chtějí připomenout jména vězněných.

Na manifestaci ke Dni lidských práv OSN zveme spoluobčany, zástupce sdělovacích prostředků, zástupce organizací, institucí a občanských skupin, jimž je problematika lidských práv blízká. Žádáme Vás o oznámení manifestace městským rozhlasem.

Příslušníci Státní bezpečnosti nás předběžně upozornili na možnost zneužití manifestace nekalými živly, které by mohly vyvolat různé provokace, poškodit zdraví spoluobčanů nebo způsobit hmotné škody. Z toho důvodu žádáme, abyste pro tuto naši pokojnou manifestaci zajistili naši ochranu příslušníky Veřejné bezpečnosti.

Toto ohlášení podáváme na základě § 10 vyhlášky ministerstva vnitra č. 320/51 Úředního listu.E1Manifestace ke Dni lidských práv byla obvodním národním výborem zakázána. Srv. D433 (5. 12. 1987).

Na vědomí předsedovi vlády ČSSR, předsedovi vlády ČSR.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
Anna Šabatová, Václav Havel za Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Ladislav Lis, místopředseda Mezinárodní federace pro lidská práva, přidružené k OSN
Za správnost: Jan Litomiský, Vyskytná č. 2 (394 05), Josef Vohryzek, Počernická 40, Praha 10 (100 00)

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Manifestace ke Dni lidských práv byla obvodním národním výborem zakázána. Srv. D433 (5. 12. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den2
Měsíc12
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse