D429

1987, 28. listopad, Praha. – Sdělení o 2. fóru Charty 77 o činnosti Charty 77 a o přípravě manifestace ke Dni lidských práv. (Dokument č. 70/87)

Sešlo se 2. fórum

Dne 28. 11. 1987 ve 14 hodin se sešlo v Praze 2. fórum Charty 77.E1První fórum srv. D400 (10. 6. 1987). Účastnilo se ho 70 občanů z různých míst Československa. Toto fórum se zabývalo činností Charty 77 a jejími vnitřními problémy. Z obsáhlé debaty vyplynulo mimo jiné, že fórum Charty 77 by se mělo scházet pravidelně každé dva měsíce a že by střídavě mělo být orientováno k předem dohodnutým konkrétním tématům a působit jako volný diskusní klub, který bude sloužit k výměně názorů a podnětů užitečných pro Chartu. Druhé fórum Charty 77 vzalo na vědomí, že přípravou a organizací fóra jako trvalého prostoru vzájemného styku signatářů Charty 77 i jejích příznivců se bude zabývat otevřená pracovní skupina, kterou před veřejností zastupuje František Stárek.E2Zpráva X. správy SNB FMV uváděla, že jednání fóra ovlivnilo vystoupení P. Uhla a E. Bondyho, kteří obhajovali připomínky „dopisu čtyřiceti“ k činnosti Charty 77 (srv. D363 z 6. 1. 1987), a že z jednání vyplynulo, že Charta má rozšířit svůj vliv na nejširší vrstvy obyvatelstva, zejména v mírových a ekologických otázkách a účastnit se oficiálních občanských aktivit. AMV, X. správa SNB, čj. 600.

Fórum Charty 77 se zabývalo též chystanou pokojnou manifestací ke Dni lidských práv dne 10. 12. 1987 v 17 hod. na Staroměstském náměstí. Doporučilo mluvčím Charty 77, aby chystanou manifestaci v souladu se zákonem oznámili příslušným úřadům. V případě, že úřady manifestaci zakážou a že se to veřejnost včas dozví, záleží na každém jednotlivci, zda se jí přesto zúčastní, či nikoliv.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 16, s. 20.
E1.První fórum srv. D400 (10. 6. 1987).
E2.Zpráva X. správy SNB FMV uváděla, že jednání fóra ovlivnilo vystoupení P. Uhla a E. Bondyho, kteří obhajovali připomínky „dopisu čtyřiceti“ k činnosti Charty 77 (srv. D363 z 6. 1. 1987), a že z jednání vyplynulo, že Charta má rozšířit svůj vliv na nejširší vrstvy obyvatelstva, zejména v mírových a ekologických otázkách a účastnit se oficiálních občanských aktivit. AMV, X. správa SNB, čj. 600.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den28
Měsíc11
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse