D423

1987, 27. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění, České a Slovenské národní radě s požadavkem, aby byl 28. říjen prohlášen za státní svátek jako den vzniku Československé republiky. (Dokument č. 64/87)

Ke dni 28. října

Dvacátý osmý říjen 1918 patří k nejvýznamnějším dnům v dějinách českého a slovenského národa. Toho dne, řečeno slovy prvního zákona, „vstoupil v život samostatný stát československý“.

Tím byly tehdy završeny kulturní a politické snahy o důsažnější zajištění české národní existence, vystupňované posléze i vojenským vystoupením legií na straně Dohody. Mluvčí slovenského národa, zdecimovaného odnárodňováním, vyslovili se pro společnou existenci s národem českým.

Vznik státu byl zároveň náročnou výzvou. Znamenal vytyčení zcela nových úkolů, totiž dostát odpovědnosti občanů ve vlastním státě tváří v tvář neobyčejně složité situaci domácí a mezinárodní. Přijetím této výzvy dospívali Češi a Slováci k mravní, občanské a politické svrchovanosti, nepředstavitelné bez zavazujícího státního rámce. I neúspěchy a porážky, pokud byly důsledkem přijetí této výzvy k nové odpovědnosti, patří k dědictví, kterého se nemůžeme a ani nechceme zříkat.

Jestliže ideály státní suverenity a svébytnosti stály u zrodu československého státu a obstály v řadě nelehkých zkoušek, je naší povinností tento odkaz rozvíjet a naplňovat. Je proto samozřejmé, že přední političtí činitelé by měli zájmy státu důsledně hájit. Naše účast ve spojeneckých a integračních seskupeních nesmí znamenat rezignaci na národní suverenitu a na naše vlastní zájmy. Je chybou, že v současné době nemá československá politika dostatek pevnosti a koncepčnosti, aby využila prostor, který se začíná otevírat.

Soudíme, že oficiální neúcta ke 28. říjnu 1918 s nedostatečnou ochotou hájit naše státní zájmy úzce souvisí. Nejde nám přece toliko o slavení svátků, ale o to, aby naše republika měla ve světě důstojné zastání a aby se k ní její občané mohli a chtěli hrdě hlásit.

V souvislosti s oficiální neúctou tu musíme připomenout naprostou samozřejmost, totiž že další zákonodárné akty spojené s tímto datem, zejména federalizace v roce 1968, byly vyhlášeny záměrně právě při příležitosti výročí vzniku státu. Význam naší státnosti jako skutečnosti nejzákladnější měl tak být ještě programově zdůrazněn.

Potřebujeme dnes mnohé, v neposlední řadě dát výraz sdíleným hodnotám, jakož i všeobecně srozumitelným a přijímaným symbolům. Právě 28. říjen 1918 je jednou z nemnoha takových hodnot, jedním z takových symbolů.

Proto důrazně žádáme, aby 28. říjen byl prohlášen za státní svátek ČSSR a aby byl vzpomínán a slaven jako den vzniku československé samostatnosti.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 5–6
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 6, s. 64–65.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den27
Měsíc10
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse