D422

1987, 27. říjen, Praha. – Žádost prezidentu republiky o propuštění Pavla Wonky z vězení pro vážné ohrožení na životě v důsledku krutého zacházení. (Dokument č. 63/87)

Pane prezidente,

dne 9. října 1987 Vám byla zaslána žádost o propuštění Pavla Wonky (narozený 23. 1. 1953, bytem Vrchlabí) z věznice v Minkovicích. Žádost byla podepsána 86 československými občany.E1O případu P. Wonky srv. D409 (7. 8. 1987). Výsledkem petice 86 občanů na obranu P. Wonky a žádosti Charty o propuštění bylo přemístění P. Wonky z Minkovic do pankrácké nemocnice a po měsíčním léčení převezení do věznice Plzeň-Bory. Od jejího odeslání uplynuly bezmála tři týdny. Za tuto dobu se špatný zdravotní stav Pavla Wonky nijak nezlepšil a také hrubé zacházení s ním se nezmírnilo. Při návštěvě matky paní Gerty Wonkové ve věznici mluvil trhavě, neustále plakal a mluvil o smrti, což neodpovídá jeho psychickému ustrojení a chování před uvězněním. Opět si stěžoval na kruté zacházení. Nápravně výchovný ústav Minkovice je určen pro pachatele násilných trestných činů, zatímco Pavel Wonka je vězněn zejména za to, že se přihlásil jako nezávislý kandidát v minulých volbách.

Zprávy, které máme k dispozici, nasvědčují tomu, že Pavel Wonka je v důsledku krutého zacházení ve stavu psychického zhroucení. Další pobyt ve vězení může ohrozit jeho život.

Pane prezidente, upozorňujeme na naléhavost řešení situace Pavla Wonky a žádáme znovu o jeho propuštění ze zdravotních důvodů.

Pokud nedostaneme v blízké době odpověď z Vaší kanceláře, budeme se muset obrátit na Mezinárodní Červený kříž, případně na některou z institucí mezinárodního hnutí na obranu lidských a občanských práv, aby vyslaly své lékaře k přezkoumání zdravotního stavu Pavla Wonky.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 15, s. 4–5
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 6, s. 65.
E1.O případu P. Wonky srv. D409 (7. 8. 1987).
Výsledkem petice 86 občanů na obranu P. Wonky a žádosti Charty o propuštění bylo přemístění P. Wonky z Minkovic do pankrácké nemocnice a po měsíčním léčení převezení do věznice Plzeň-Bory.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den27
Měsíc10
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse