D418

1987, 10. říjen, Praha. – Dopis Federálnímu shromáždění urgující odpověď na návrhy Charty o úpravách základní vojenské služby. (Dokument č. 59/87)

K návrhům Jana Svobody

Dne 31. 3. t. r. jsme uveřejnili dokument č. 27/87,E1Viz D386 (31. 3. 1987). jímž jsme podpořili návrhy Jana Svobody, které sdělil otevřeným dopisem ze dne 3. 3. 1987 Federálnímu shromáždění a které se týkaly práv branců a vojáků základní služby. Navrhoval zejména všeobecné zkrácení vojenské služby, více osobního volna pro vojáky s možností navštěvovat jejich blízké a rodiny, více respektu k občanským právům vojáků, zejména ke svobodě přesvědčení a náboženského vyznání, vytvoření a zákonné zajištění zvláštních podmínek pro vojáky, kteří pečují o vlastní rodinu, dostatečné finanční zabezpečení rodin vojáků a umožnění náhradní služby pro ty brance, kteří odmítají službu v ozbrojených silách nebo složení vojenské přísahy z důvodů svědomí. Souhlas s dopisem Jana Svobody vyjádřilo formou petice více než 300 občanů a další se připojují.

Charta 77 navrhla ve svém dokumentu 27/87 zahájení široké a otevřené diskuse o otázkách povinné vojenské služby a o morální situaci v naší armádě. Podle obecného mínění a podle osobních svědectví mnoha vojáků i jejich rodinných příslušníků je tato morální situace velmi vážná.

Proto nás překvapuje, že Federální shromáždění dosud ani nám, ani Janu Svobodovi, ani paní Ruth Šormové, která je ručitelkou podpisu petice na podporu návrhů Jana Svobody, nesdělilo, jak naložilo s našimi podněty. Znamená to snad, že Federální shromáždění nepovažuje prosté občany za hodny, aby se vyjadřovali k branné politice republiky?

Rovněž nás překvapuje, že nebylo vyhověno žádosti manželky Jana Svobody, která má rizikové těhotenství a sama pečuje o 1 a půlroční dítě, aby byl Jan Svoboda určen k náhradní vojenské službě (na 5 měsíců). Ačkoliv na to není právní nárok, v obdobných sociálních případech se většinou takovým žádostem vyhovuje. Má snad být rodina Jana Svobody takto postižena za projev jeho mínění a za jeho občanskou angažovanost?

Žádáme o Vaši brzkou odpověď.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 14, s. 2–3.
E1.Viz D386 (31. 3. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc10
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse