D416

1987, 2. říjen, Praha. – Blahopřání Vladimíru Kadlecovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 57/87)

Vážený pane profesore!

Prožije-li někdo tři čtvrti století, a z toho deset let jako aktivní signatář Charty 77, je to důvod, abychom ho pozdravili a stiskli mu ruku.

Zdravíme ve Vás vědce-národohospodáře, který svým životem dokázal spojit odbornou erudici s občanským zaujetím, a občana, jenž věcností a systematičností své argumentace nikdy nezapřel badatele. Jak svědčí názvy Vašich odborných publikací z šedesátých let (Matematické metody v plánování, Využití počítačů v zemědělské velkovýrobě, Matematické metody řešení dopravních problémů, Ekonomické výpočty na počítači v průmyslové praxi), byl jste u nás průkopníkem aplikace výpočetní techniky v hospodářství. O plánování a použití matematických metod v hospodářství jste přednášel nejen u nás, ale i na vysokých školách a odborných sympoziích v Basileji, Římě, Moskvě, Varšavě, Berlíně, Dillí, Káhiře i v Amesu ve Spojených státech. Působil jste od roku 1962 jako profesor na Vysoké škole ekonomické, kde jste byl roku 1965 zvolen rektorem. Celou svou odbornou autoritu jste dal v oněch letech do služeb reformního úsilí, jež vrcholilo rokem 1968. Tehdy jste byl jmenován ministrem školství a na Vaši éru dodnes vzpomínají jako na krátké období samosprávy a osvícenosti.

Po vojenské intervenci v srpnu 1968 jste patřil k těm veřejným činitelům, kteří nekapitulovali před násilím. Tak řečený normalizační režim se z Vás pokusil učinit ne-osobu a opovrhl Vašimi rozsáhlými znalostmi a erudicí. Vaše povaha a životní zkušenosti Vás dovedly do společenství Charty 77. Můžeme bez přehánění říci, že nebylo chartovního textu týkajícího se hospodářství nebo školství, který by neměl spolehlivou oporu ve Vašich znalostech a úsudku.E1V. Kadlec se od roku 1979 se věnoval redakci Ekonomické revue. Jako první byl v roce 1987 oceněn cenou Františka Kriegla, kterou založila a udělovala od roku 1987 Nadace Charty 77. V. Kadlec poděkoval za vyznamenání udělením ceny dopisem z 11. dubna 1987. (Dopis Nadaci Charty 77 in Ze zásuvky i z bloku, č. 12, červen 1982.) V 70. a 80. letech vydal v samizdatu tyto tituly: T. G. Masaryk a ekonomie, Dubček 1968, Nekamenujte proroky. V 90. letech se kriticky stavěl k zvolenému způsobu ekonomické transformace. Zasazoval se též o rehabilitaci E. Háchy. Zemřel 3. 4. 1998.

V dokumentu č. 2/87 Slovo ke spoluobčanům se praví: „Domníváme se, že nenásilný odpor proti všemu zlému, tolerance, slušnost, otevřenost pravdě i jinému názoru a trpělivá vytrvalost jsou těmi nejlepšími nástroji, kterých může naše společnost užít v následujícím boji za svou emancipaci…“ Výčet vlastností, o nichž zde Charta mluví, jako by bezděky kreslil portrét Vašeho způsobu jednání a usilování.

Přejeme Vám, pane profesore, zdraví a ještě léta tvůrčího života.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 13, s. 3–4.
Plné znění
  • In: Listy, roč. 15 (1987), č. 5, s. 21
  • Laudatio: V. Kadlecovi k narozeninám. Ze zásuvky i z bloku, 1987, č. 14, s. 169–170.
Literatura
  • Vencovský, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení. Praha 1997.
E1.V. Kadlec se od roku 1979 se věnoval redakci Ekonomické revue. Jako první byl v roce 1987 oceněn cenou Františka Kriegla, kterou založila a udělovala od roku 1987 Nadace Charty 77. V. Kadlec poděkoval za vyznamenání udělením ceny dopisem z 11. dubna 1987. (Dopis Nadaci Charty 77 in Ze zásuvky i z bloku, č. 12, červen 1982.) V 70. a 80. letech vydal v samizdatu tyto tituly: T. G. Masaryk a ekonomie, Dubček 1968, Nekamenujte proroky. V 90. letech se kriticky stavěl k zvolenému způsobu ekonomické transformace. Zasazoval se též o rehabilitaci E. Háchy. Zemřel 3. 4. 1998.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den2
Měsíc10
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse