D409

1987, 7. srpen, Praha. – Protest zaslaný prezidentu republiky a Ministerstvu spravedlnosti ČSR proti rozsudku Nejvyššího soudu ČSSR nad Jiřím a Pavlem Wonkovými. (Dokument č. 50/87)

Protest prezidentu ČSSR, Ministerstvu spravedlnosti ČSR

Dne 7. 8. 1987 vynesl Nejvyšší soud ČSSR rozsudek ve věci Jiřího a Pavla Wonkových z Vrchlabí, kteří byli odsouzeni Městským soudem v Praze za to, že se kriticky vyjadřovali k politickému, sociálnímu a hospodářskému stavu naší společnosti. Pavel Wonka byl odsouzen za pobuřování a za útok na veřejného činitele k 21 měsícům ztráty svobody nepodmíněně ve II. nápravně výchovné skupině a následně ke třem letům ochranného dohledu; jeho bratr Jiří Wonka byl odsouzen rovněž za pobuřování k jednomu roku ztráty svobody nepodmíněně v I. nápravně výchovné skupině. Tyto rozsudky byly Nejvyšším soudem potvrzeny.E1V květnu 1986 provedla StB domovní prohlídky v bytech bratrů Pavla a Jiřího Wonkových ve Vrchlabí a v Novém Městě nad Metují a vzala je do vazby. Celá akce souvisela s rozhodnutím Pavla Wonky kandidovat do Federálního shromáždění (jeho žádost byla ústřední volební komisí zamítnuta). (Viz Sdělení VONS č. 536. In: Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 9, s. 13.) Pavel Wonka byl obviněn z podvracení republiky a za konflikt se soudcem navíc z útoku na veřejného činitele. Hlavní líčení u Městského soudu v Praze se konalo 26. května 1987. Viz Sdělení VONS č. 648, tamtéž, roč. 10 (1987), č. 8, s. 12–14; Sdělení VONS č. 649, tamtéž, s. 14–15; Sdělení VONS č. 667, tamtéž, č. 10, s. 13–14. Jiří Wonka byl propuštěn 29. května z Ruzyně, protože doba jeho trestu ve výši 1 roku 26. května 1986 vypršela. Pavlovi Wonkovi hrozil další soud, protože na protest proti brutálnímu zacházení ve věznici Minkovice odmítl nastoupit do práce.

Pavel Wonka se na jaře roku 1986 přihlásil jako nezávislý kandidát k volbám do Federálního shromáždění a svůj program zaslal redakci Krkonošské pravdy. Z jeho programu citujeme: „Nesdílím stanovisko orgánů Národní fronty, které jsou plně spokojeny se současným stavem. Z naší společnosti se vytratila jakákoliv dialektika a polemika se státními úřady, nezbývá nic jiného než projevovat pocity uspokojení. Já osobně se domnívám, že současná politická realita vyžaduje předstoupit před lid s pravdivým hodnocením daného stavu společnosti a s programem, jak tento stav zlepšit. Dospěl jsem k závěru, že ČSSR a celá společnost dospěla do závažné společenské i hospodářské krize, jejíž existence není přiznávána.“

Řada formulací Pavla i Jiřího Wonkových připomíná současné diskuse v sovětských sdělovacích prostředcích i některé výroky předních sovětských a dokonce i čs. politiků. Jak je možné, že vystoupí-li s podobnými názory řadoví občané, jsou kvalifikovány jako trestné, stanou se předmětem policejního vyšetřování a soudního jednání?

Seznámili jsme se s předmětem soudní pře, s výroky obžalovaných, obhájce, soudce i prokurátora a důrazně protestujeme proti celému postupu soudu.

Obvinění proti občanům, kteří si dovolili kriticky vystoupit proti zlořádům obecně přiznávaným, byla uměle rozmnožována o trestné činy, které nebyly prokázány, svědectví v jejich prospěch byla zamítnuta, soud odmítl vyslechnout jejich obhajovací řeči a prokazatelné bití a mučení, kterému byli podrobeni a jehož následky soud viděl, byla ignorována.

Znovu opakujeme, co jsme řekli při různých příležitostech již dříve: celá vyhlašovaná přestavba zůstane jen na papíře, zůstane pouze záležitostí byrokratů, pokud u nás nebude vytvořeno demokratické společenské klima, pokud nebudou moci vyjádřit své mínění takoví lidé, jako jsou bratři Wonkové a mnozí jiní.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 11, s. 2
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 5, s. 41.
Komentáře
  • Nový domov, roč. 38 (1987), č. 24; I. Medek v Hlasu Ameriky – ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 86/87-9
  • Dopis J. Wonky prezidentu republiky z 7. června 1987 (zkráceně) in: Res publica, roč. 4 (1987), č. 38.
E1.V květnu 1986 provedla StB domovní prohlídky v bytech bratrů Pavla a Jiřího Wonkových ve Vrchlabí a v Novém Městě nad Metují a vzala je do vazby. Celá akce souvisela s rozhodnutím Pavla Wonky kandidovat do Federálního shromáždění (jeho žádost byla ústřední volební komisí zamítnuta). (Viz Sdělení VONS č. 536. In: Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 9, s. 13.) Pavel Wonka byl obviněn z podvracení republiky a za konflikt se soudcem navíc z útoku na veřejného činitele. Hlavní líčení u Městského soudu v Praze se konalo 26. května 1987. Viz Sdělení VONS č. 648, tamtéž, roč. 10 (1987), č. 8, s. 12–14; Sdělení VONS č. 649, tamtéž, s. 14–15; Sdělení VONS č. 667, tamtéž, č. 10, s. 13–14.
Jiří Wonka byl propuštěn 29. května z Ruzyně, protože doba jeho trestu ve výši 1 roku 26. května 1986 vypršela. Pavlovi Wonkovi hrozil další soud, protože na protest proti brutálnímu zacházení ve věznici Minkovice odmítl nastoupit do práce.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc8
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse