D408

1987, 5. srpen, Praha. – Blahopřání Ludmile JankovcovéE1Ing. Ludmila Jankovcová (8. 8. 1897–5. 9. 1990). Od roku 1922 členka sociálnědemokratické strany, účastnice protifašistického odboje. Od roku 1947 ministryně, 1950–1954 ministryně potravinářského průmyslu, 1954–1963 místopředsedkyně vlády. Kandidátka předsednictva ÚV KSČ. V roce 1948 podporovala sloučení socálnědemokratické strany s KSČ a politiku Z. Fierlingera. V 70. a 80. letech se připojila k opozičnímu hnutí a v roce 1977 se stala signatářkou Charty 77. k 90. narozeninám. (Dokument č. 49/87)

Vážená paní Ludmilo!

V den Vašeho vzácného jubilea si připomínáme Váš bohatý a plodný život, kterým jste ovlivnila mnoho svých spoluobčanů.

Vzpomínají na Vás vděčně žáci a žákyně z doby Vašeho pedagogického působení na středních školách. Dala jste jim nejen základy ekonomického vzdělání, ale především jste v nich probouzela smysl pro sociálně spravedlivé a demokratické uspořádání života společnosti.

Svou politickou a veřejnou činností jste spolu se svým manželem usilovala o prosazování humanitních a demokratických ideálů první republiky. Váš společný statečný a obětavý postoj v době nacistické okupace naší vlasti byl pro Vás samozřejmým podílem na protifašistickém národněosvobozeneckém boji našeho lidu. Váš manžel přinesl oběť nejvyšší.

Významný je i Váš přínos v úsilí o reformu společenského a hospodářského života v 60. letech. Škoda jen, že jste musela, ještě plna energie, z veřejného života odejít. I v nepříznivé situaci způsobené zahraniční intervencí jste zůstala věrna ideálům, které od příchodu do veřejného života vyznáváte. Svým podpisem Charty 77 v jejích těžkých začátcích jste to potvrdila.

Milá paní Ludmilo, přejeme Vám upřímně i do dalších let, aby Vám zůstal zachován dar obdivuhodné duševní a tělesné svěžesti.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 10, s. 8a.
E1.Ing. Ludmila Jankovcová (8. 8. 1897–5. 9. 1990). Od roku 1922 členka sociálnědemokratické strany, účastnice protifašistického odboje. Od roku 1947 ministryně, 1950–1954 ministryně potravinářského průmyslu, 1954–1963 místopředsedkyně vlády. Kandidátka předsednictva ÚV KSČ. V roce 1948 podporovala sloučení socálnědemokratické strany s KSČ a politiku Z. Fierlingera. V 70. a 80. letech se připojila k opozičnímu hnutí a v roce 1977 se stala signatářkou Charty 77.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc8
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse