D400

1987, 10. červen, Praha. – Sdělení Charty 77 o konání 1. fóra Charty 77, věnovaného ekologickým otázkám. (Dokument č. 41/87)

Sešlo se I. fórum Charty

Dne 10. 6. t. r. se sešlo v jednom pražském bytě první tematické fórum Charty 77 v počtu asi 50 lidí, převážně mladých. Bylo věnováno ekologické problematice.E1Ve zprávě o ekologickém fóru, kterou zpracoval Petr Uhl, se mj. píše: „Tento nový způsob práce Charty, navrhovaný již začátkem roku, má umožňovat setkání signatářů Charty s dalšími občany, kteří projevují zájem o problematiku lidských práv a o činnost nezávislých občanských skupin; má rovněž napomoci při vytváření nových iniciativ, formulovat další dílčí úkoly Charty 77 a pomáhat při jejich plnění, vyjasňovat sporné otázky v činnosti Charty a vůbec nezávislé hnutí všelijak stimulovat a aktivizovat. První pražské fórum Charty 77 bylo věnováno ekologii, účastníci přitom vycházeli z nedávno vydaného chartovního dokumentu o kvalitě vzduchu. V koreferátech a diskusních příspěvcích byl tento dokument podroben i značné kritice a byly naznačovány cesty, jak studijní, dokumentační i organizační stránky ekologických iniciativ zlepšit. Přednesené příspěvky se rovněž zabývaly konkrétními ekologickými problémy… Zkoumaly se také reálné výsledky a možnosti stávajících oficiálních ekologických organizací – Svazu ochránců přírody a hnutí Brontosaurus. Uvádělo se i to, jak v důsledku černobylské katastrofy změnili někteří lidé své postoje k ekologickým problémům.“ Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 9, s. 2. Základem diskuse byl nedávno vydaný dokument Charty 77 k čistotě ovzduší nazvaný Aby se dalo dýchat.E2Srv. D392 (30. 4. 1987). Zvýšená pozornost k ekologickým otázkám, kterou podnítilo ekologické fórum, vedla k založení Ekologického bulletinu (první číslo vyšlo v září 1987). Z velmi živé diskuse vzešla řada konkrétních návrhů. Setkání se zúčastnili též zahraniční novináři a dva představitelé západoněmecké strany Zelených.E3Poslanci Spolkového sněmu Gerald Häfner a Bärbel Rustová.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Dokument a zpráva
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 9, s. 2
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 4, s. 44.
Komentáře
  • Nový domov, roč. 38 (1987), č. 13–14, s. 13–19
  • Protější chodník, 1987, č. 2
  • Res publica, roč. 4 (1987), č. 39
  • RFE, AMV, RO 73/87-9.
E1.Ve zprávě o ekologickém fóru, kterou zpracoval Petr Uhl, se mj. píše: „Tento nový způsob práce Charty, navrhovaný již začátkem roku, má umožňovat setkání signatářů Charty s dalšími občany, kteří projevují zájem o problematiku lidských práv a o činnost nezávislých občanských skupin; má rovněž napomoci při vytváření nových iniciativ, formulovat další dílčí úkoly Charty 77 a pomáhat při jejich plnění, vyjasňovat sporné otázky v činnosti Charty a vůbec nezávislé hnutí všelijak stimulovat a aktivizovat.
První pražské fórum Charty 77 bylo věnováno ekologii, účastníci přitom vycházeli z nedávno vydaného chartovního dokumentu o kvalitě vzduchu. V koreferátech a diskusních příspěvcích byl tento dokument podroben i značné kritice a byly naznačovány cesty, jak studijní, dokumentační i organizační stránky ekologických iniciativ zlepšit. Přednesené příspěvky se rovněž zabývaly konkrétními ekologickými problémy… Zkoumaly se také reálné výsledky a možnosti stávajících oficiálních ekologických organizací – Svazu ochránců přírody a hnutí Brontosaurus. Uvádělo se i to, jak v důsledku černobylské katastrofy změnili někteří lidé své postoje k ekologickým problémům.“ Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 9, s. 2.
E2.Srv. D392 (30. 4. 1987). Zvýšená pozornost k ekologickým otázkám, kterou podnítilo ekologické fórum, vedla k založení Ekologického bulletinu (první číslo vyšlo v září 1987).
E3.Poslanci Spolkového sněmu Gerald Häfner a Bärbel Rustová.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc6
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse