D399

1987, 3. červen, Praha. – Dopis Charty východoněmecké mírové organizaci Iniciativa pro mír a lidská práva, reagující na její výzvu občanům zemí Varšavské smlouvy. (Dokument č. 40/87)

Dopis mírovým aktivistům v NDR

Vážení přátelé,

dostali jsme Vaši výzvu k prohlášení občanů států Varšavské smlouvyE1Prohlášení občanům států Varšavské smlouvy vydala v květnu 1987 v Berlíně Iniciativa pro mír a lidská práva v NDR, která se od listopadu 1985 zabývala především otázkami lidských a občanských práv v armádě. V čele iniciativy stáli mluvčí W. Templin, P. Grimm a R. Hirsch. a Váš návrh na veřejné vystoupení v průběhu Závodu míru. Během Závodu míru však bylo na přípravu vystoupení pozdě a kromě toho jsme měli pochybnosti o tom, je-li Závod míru v československých podmínkách vhodnou příležitostí k veřejné akci s cílem zaměřit pozornost občanů na otázky snížení zbrojení.

Prodiskutovali jsme také sedm bodů Vámi navrhovaného prohlášení občanů států Varšavské smlouvy.E2V navrhovaném prohlášení se praví: „Zasazujeme se o ústavní záruky následujících zásad: – Právo na odepření základní vojenské služby, ať už z pohnutek náboženských, sociálních, nebo politických. – Vytvoření náhradní vojenské služby, která není používána pro vojenské struktury. – Žádná vojenská služba pro ženy. – Výcvik bez předvojenských cvičení a vojenské propagandy – Právo všech občanů odepřít práci pro vojenské účely. – Zákaz použít armádu a polovojenské organizace k řešení společenských konfliktů. – Nepoužít armády smluvních zemí proti jiné členské zemi k ovlivnění politického vývoje v této zemi.“ Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987). č. 8, s. 5. Většina těchto bodů je nám velmi blízká. Některé z nich by se však v československých podmínkách minuly účinkem, např. bod požadující všeobecné odmítnutí vojenské služby pro ženy, jiné by zas bylo nutno formulovat přesněji.

Po setkání ve Varšavě uspořádaném polskou skupinou Wolność i pokój, kterého se účastnil také signatář Charty 77,E3Květnového mírového semináře ve Varšavě se za Chartu 77 zúčastnil Jiří Vančura. Srv. D390 (15. 4. 1987). jsme utvořili pracovní skupinu, která otázky míru a jejich spojitost s lidskými a občanskými právy, jakož i požadavky dodržování občanských práv v armádě a během prezenční služby soustavně zpracovává.

S přátelskými pozdravy

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Prohlášení občanům států Varšavské smlouvy vydala v květnu 1987 v Berlíně Iniciativa pro mír a lidská práva v NDR, která se od listopadu 1985 zabývala především otázkami lidských a občanských práv v armádě. V čele iniciativy stáli mluvčí W. Templin, P. Grimm a R. Hirsch.
E2.V navrhovaném prohlášení se praví: „Zasazujeme se o ústavní záruky následujících zásad:
– Právo na odepření základní vojenské služby, ať už z pohnutek náboženských, sociálních, nebo politických.
– Vytvoření náhradní vojenské služby, která není používána pro vojenské struktury.
– Žádná vojenská služba pro ženy.
– Výcvik bez předvojenských cvičení a vojenské propagandy
– Právo všech občanů odepřít práci pro vojenské účely.
– Zákaz použít armádu a polovojenské organizace k řešení společenských konfliktů.
– Nepoužít armády smluvních zemí proti jiné členské zemi k ovlivnění politického vývoje v této zemi.“ Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987). č. 8, s. 5.
E3.Květnového mírového semináře ve Varšavě se za Chartu 77 zúčastnil Jiří Vančura. Srv. D390 (15. 4. 1987).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den3
Měsíc6
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse