D397

1987, 24. květen, Praha. – Dopis s poděkováním předsedovi Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Kongresu USA S. H. Hoyerovi za publikovanou zprávu o naplňování Závěrečného aktu helsinské konference. (Dokument č. 39/87)

Vážený pane Hoyere,

dostali jsme od Vás – žel vinou nepříznivých okolností opožděně – výbornou knihu nazvanou Implementation of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe: Eleven Years after Helsinki. Report submitted to the Congress of the United States by the Commission on Security and Cooperation in Europe – November 1986.

Chceme Vám svým dopisem poděkovat za tento výtisk. Důkladnost a porozumění pro problematiku občanských práv, s jakým byla zpráva vypracována, jsou pro nás velkým povzbuzením.

Zmíněná kniha je dokladem, že naše snaha zaznamenávat případy porušování občanských a lidských práv a vyjadřovat se k plnění helsinského Závěrečného aktu v Československu má mezinárodní význam a odezvu.

Také my doufáme, že naše vzájemné styky budou pokračovat.

Přejeme Vám, Vašim spolupracovníkům a celé Komisi pro bezpečnost a spolupráci v Evropě další úspěchy v plnění velkých a obtížných úkolů, které jste si předsevzali.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 8, s. 5.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den24
Měsíc5
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse