D394

1987, 5. květen, Praha. – Dopis prezidentu republiky,E1Ve složce je u dokumentu uložena fotokopie dopisu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky z 18. 5. 1987, v němž „na základě pokynu generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR soudruha Gustáva Husáka zasílá podání mluvčích Charty 77“ ministrovi vnitra V. Vajnarovi. Dopis je opatřen razítky Sekretariátu FMV, 20. 5. 1987, Federálního ministerstva vnitra, 25. 5. 1987 a dvěma razítky X. správy FMV, 24. 5. 1987 a 26. 5. 1987. Vpravo nahoře rukou připsáno „s. Lorenc, X“. Na okraji a na spodním okraji rukopisné poznámky o předání a uložení dokumentu na FMV. předsedovi vlády ČSSR a předsedovi Federálního shromáždění, protestující proti zatčení tří dělníků v prvomájovém průvodu v Olomouci. (Dokument č. 35/87)

Apel

V letošním prvomájovém průvodu v Olomouci dělníci Tomáš Hradílek a Rudolf Bereza rozvinuli transparent s nápisem, kterým chtěli své spoluobčany na něco podstatného upozornit. Nápis sděloval: „Charta 77 vybízí k občanské kuráži.“ Za tento čin byli oba spolu s Michalem Mrtvým zatčeni a mají být souzeni, údajně pro výtržnictví.E2Michal Mrtvý, katolický aktivista, povoláním elektromechanik, odsouzen v říjnu 1986 k 13 měsícům podmíněného trestu za rozmnožování náboženské literatury a narušení dozoru státu nad církvemi. Při rozvinutí transparentu byl náhodně přítomen a pokusil se celou akci nafilmovat. Všichni tři, T. Hradílek, R. Bereza a M. Mrtvý, byli zadrženi, po několika dnech propuštěni, ale bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro výtržnictví podle § 202 odst. 1, 2 trestního zákona. 23. 6. 1987 byli T. Hradílek a R. Bereza odsouzeni pro přečin proti veřejnému pořádku k peněžitému trestu, proti M. Mrtvému bylo trestní stíhání pozastaveno. Jejich výzva byla vlastně obsažena už v dokumentu Charty 77“Slovo ke spoluobčanům“ v lednu letošního roku. Tento dokument měl velký ohlas, ale nevyvolal žádný zásah ze strany státních orgánů. Během prvomájového průvodu v Olomouci však výzva k občanské odvaze vyvolala zcela neoprávněnou reakci příslušníků SNB.

V jakém právním chaosu to žijeme? Řadoví občané nesmějí na veřejném shromáždění projevit svůj opravdový názor přesto, že jsou k tomu vládou neustále vyzýváni!

Jak to, že v zemi, která si říká socialistická, v níž takovým způsobem projevovali své názory už průkopníci socialismu a čeští vlastenci v minulém 19. století, a to tváří v tvář rakousko-uherské monarchii, nesmějí projevit svůj názor dělníci konce století dvacátého?

Jak to, že v zemi, jejíž ústava proklamuje vládu lidu, právo na svobodu přesvědčení a právo shromažďovací, hrozí vězení občanům, kteří svým heslem chtěli vyzvat občany k větší odvaze, k účasti na správě věcí veřejných?

Nepatří jim za to spíš chvála a uznání?

A kdo vlastně smí u nás kritizovat podstatné nedostatky, kdo smí vyzývat k odvaze – a kdo nesmí? Mohou to vše snad jen nejvyšší představitelé? Může to snad jen oficiální tisk, který se podobnými výzvami k otevřené kritice a odvaze jen hemží?

Občané chtějí vědět: komu je vlastně povolena kritika negativních jevů, k níž neustále ve svých projevech vybízíte? Kam až lze jít v úsilí o demokratizaci našeho života, kterou naše země potřebuje jako vláhu v suchopáru?

Tomáš Hradílek a Rudolf Bereza patří k těm moravským dělníkům, kteří koncem dubna t. r. svým otevřeným dopisem vyzvali prezidenta, aby abdikoval.E3T. Hradílek, R. Bereza, J. Hradílková, M. Krumpholc, J. Ptáček napsali 29. 3. 1987 dopis prezidentu republiky, v němž ho vyzývají k demisi. Píší, aby projevil státnickou moudrost a svou abdikací pomohl zemi na cestě k přestavbě. Srv. Moravští dělníci žádají demisi prezidenta republiky. Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 5, s. 11–12. Celá akce na prvomájovém průvodu patrně souvisela s dopisem prezidentu republiky. Dopis se setkal s velkým zájmem čs. občanů pro svou jasnou řeč a otevřenost. Vyjádřili v něm slušnou formou svůj kritický názor na poměry v naší zemi, navrhli počátek cesty, kterou by se jejich přeměna měla ubírat. Také na takový názor mají právo! Není přece možné trestat lidi za to, že napíší panu prezidentovi či jinému představiteli a že se kriticky vyjádří k jeho vládě!

Akce Bezpečnosti během prvomájového průvodu v Olomouci je znamením, že státní moc chce pokračovat v porušování ústavních práv a závazků, které plynou ze Závěrečného aktu helsinské konference a z mezinárodních paktů.

Bude-li trestní stíhání tří moravských dělníků pokračovat, bude to důkazem, že občané, kteří přijmou pozvání do prvomájového průvodu, nesmějí v něm demonstrovat svůj skutečný názor.

Pak použijeme svého ústavního práva a uskutečníme manifestační průvod za jejich propuštění.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
 • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
 • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 7, s. 12
 • Listy, roč. 17 (1987), č. 4, s. 27–28
 • Res publica, roč. 4 (1987), č. 31.
Komentáře
 • BBC, K. Kyncl. ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 58/87-9, RO 60/87-9, RO 78/87-9, RO 61/87-9.
Viz též Sdělení VONS č. 636
 • T. Hradílek, R. Bereza a M. Mrtvý uvězněni (4. 5. 1987). Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 7, s. 17
 • Sdělení VONS č. 637: T. Hradílek, R. Bereza a M. Mrtvý na svobodě (11. 5. 1987). Tamtéž • Sdělení VONS č. 651: T. Hradílek a R. Bereza odsouzeni k peněžitému trestu. Tamtéž, č. 9, s. 6
 • Sdělení VONS č. 660: Proces ve věci T. Hradílka a R. Berezy. Tamtéž, s. 10
 • Sdělení VONS č. 663: T. Hradílek a R. Bereza budou souzeni. Tamtéž, č. 10, s. 12
 • Sdělení VONS č. 664: T. Hradílek a R. Bereza odsouzeni. Tamtéž, s. 12, 13
 • Sdělení VONS č. 684 o odvolání. Tamtéž, č. 13, s. 5
 • Sdělení VONS č. 686: Rozsudek nad T. Hradílkem a R. Berezou pravomocný. Tamtéž, s. 5–6.
E1.Ve složce je u dokumentu uložena fotokopie dopisu vedoucího Kanceláře prezidenta republiky z 18. 5. 1987, v němž „na základě pokynu generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR soudruha Gustáva Husáka zasílá podání mluvčích Charty 77“ ministrovi vnitra V. Vajnarovi. Dopis je opatřen razítky Sekretariátu FMV, 20. 5. 1987, Federálního ministerstva vnitra, 25. 5. 1987 a dvěma razítky X. správy FMV, 24. 5. 1987 a 26. 5. 1987. Vpravo nahoře rukou připsáno „s. Lorenc, X“. Na okraji a na spodním okraji rukopisné poznámky o předání a uložení dokumentu na FMV.
E2.Michal Mrtvý, katolický aktivista, povoláním elektromechanik, odsouzen v říjnu 1986 k 13 měsícům podmíněného trestu za rozmnožování náboženské literatury a narušení dozoru státu nad církvemi. Při rozvinutí transparentu byl náhodně přítomen a pokusil se celou akci nafilmovat. Všichni tři, T. Hradílek, R. Bereza a M. Mrtvý, byli zadrženi, po několika dnech propuštěni, ale bylo proti nim zahájeno trestní stíhání pro výtržnictví podle § 202 odst. 1, 2 trestního zákona. 23. 6. 1987 byli T. Hradílek a R. Bereza odsouzeni pro přečin proti veřejnému pořádku k peněžitému trestu, proti M. Mrtvému bylo trestní stíhání pozastaveno.
E3.T. Hradílek, R. Bereza, J. Hradílková, M. Krumpholc, J. Ptáček napsali 29. 3. 1987 dopis prezidentu republiky, v němž ho vyzývají k demisi. Píší, aby projevil státnickou moudrost a svou abdikací pomohl zemi na cestě k přestavbě. Srv. Moravští dělníci žádají demisi prezidenta republiky. Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 5, s. 11–12. Celá akce na prvomájovém průvodu patrně souvisela s dopisem prezidentu republiky.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den5
Měsíc5
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse