D390

1987, 15. duben, Praha. – Odpověď na pozvání k účasti na mezinárodním semináři International Peace and Helsinki Agreement ve Varšavě. (Dokument č. 31/87)

Vážení přátelé.

Jménem všech jednotlivců, které jste pozvali na mírový seminář International Peace and Helsinki Agreement, jenž se má konat ve Varšavě,E1Mezinárodní mírový seminář, jehož pořadatelem bylo hnutí Svoboda a mír (WiP), se konal ve Varšavě 7.–9. května 1987 za účasti asi 200 lidí z Polska a 60 ze Západu. Z východních zemí se dostavila slovinská skupina z Lublaně, z Československa signatář Charty 77 Jiří Vančura. Základem diskuse bylo memorandum Evropské sítě pro dialog Západ-Východ (viz D333, 25. 4. 1986), na jehož přípravě se podílela i Charta 77. Polská vláda prohlásila seminář za ilegální a mnoha účastníkům ze Západu bylo odepřeno vízum, mnozí byli vráceni z varšavského letiště. Seminář se uskutečnil v jednom varšavském kostele. i jménem celé Charty 77 Vám srdečně děkujeme.

Problém je ovšem ten, že většina z nás nemá cestovní pasy a čs. úřady nám je zatím odmítají vydat. Ještě se o to někteří z nás pokusí, ale domníváme se, že naše přímá účast na semináři je značně nepravděpodobná. Konec konců i to je bod, o němž by se mělo na semináři hovořit.

Naším kontinentem probíhá nejen opona oddělující Východ a Západ, ale staví se i mnohé překážky pro normální styky občanů uvnitř takzvané východní zóny. Prorazit tyto bariéry pro individuální i skupinové, turistické, studijní a pracovní cestování považujeme za jeden z prvořadých úkolů nezávislých mírových hnutí.

Doufáme nicméně, že alespoň jednomu našemu zástupci se podaří zúčastnit se Vašeho semináře. Jakmile přijede do Varšavy, ohlásí se na Vámi určené adrese. V každém případě Vám pošleme alespoň písemně diskusní příspěvek. Pokud se od nás na seminář nikdo nedostane, pak bychom byli rádi, aby někdo z Vás náš příspěvek přednesl.

Přejeme Vašemu jednání úspěch a posíláme mnoho pozdravů.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Dodatečná poznámka z 15. 5. 1987: Mírového semináře ve Varšavě se zúčastnil jeden zástupce Charty 77. Jeho zkušenosti a poznatky ze semináře budou využity a projednány v okruhu zájemců o problematiku míru a lidských práv.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 7, s. 2.
Komentáře
  • Vančura, Jiří: Na mírovém semináři ve Varšavě. Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 8, s. 16–17
  • K semináři WiP. Tamtéž, s. 22–23.
E1.Mezinárodní mírový seminář, jehož pořadatelem bylo hnutí Svoboda a mír (WiP), se konal ve Varšavě 7.–9. května 1987 za účasti asi 200 lidí z Polska a 60 ze Západu. Z východních zemí se dostavila slovinská skupina z Lublaně, z Československa signatář Charty 77 Jiří Vančura. Základem diskuse bylo memorandum Evropské sítě pro dialog Západ-Východ (viz D333, 25. 4. 1986), na jehož přípravě se podílela i Charta 77.
Polská vláda prohlásila seminář za ilegální a mnoha účastníkům ze Západu bylo odepřeno vízum, mnozí byli vráceni z varšavského letiště. Seminář se uskutečnil v jednom varšavském kostele.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den15
Měsíc4
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse