D385

1987, 30. březen, Praha. – Dopis maďarskému časopisu Beszélő s poděkováním za přání k 10. výročí Charty 77 a se stanoviskem k problematice maďarské menšiny. (Dokument č. 25/87)

Milí přátelé,

děkujeme Vám za dopis, který jste nám poslali 1. ledna t. r. k 10. výročí Charty 77.E1Dopis nezávislého budapešťského časopisu Beszélő (Hovorna), který udržoval kontakty s Chartou 77 a usiloval o intenzivnější styky česko-slovensko-maďarské, podepsali redaktoři Miklós Haraszti, János Kis, Ferenc Köszeg, Petri György, Sándor Szilágyi a Ottila Soltová. Publikován byl v Informacích o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 3, s. 24: „Milí přátelé, deset roků je hodně času pro společenské hnutí, zvláště v naší oblasti, kde se od druhé světové války nezávislé hnutí nedožilo ani desíti roků! Charta však žije a je činná, což je důkazem nejen odhodlanosti jejích signatářů, ale i toho, že se v oné době správně hodnotil vývoj ve světě. Komunistický stranický stát už není takovou neomezenou mocností ve středovýchodní Evropě, aby mohl podle své libovůle utlačovat jakoukoli iniciativu společnosti. Signatáři Charty nabídli moci dialog. Moc odpověděla represáliemi. Neuznává, že občané mají právo sledovat, jak jsou dodržovány zákony, veřejně protestovat proti bezpráví, ochraňovat pronásledované a diskriminované a projevit iniciativu při rozvoji právního řádu. Ani dnes nedává víc záruk k respektování lidských práv než před deseti lety. Iniciativa Charty však přesto není zbytečná. Nenechává zapomenout na věc lidských práv, má svůj podíl na tom, že si občané uvědomují, že i oni mají práva. Dává příklad k samostatnému a odpovědnému užívání těchto práv a vyvíjí tlak na vedení, aby dialog se společností začalo. Jiné cesty není. Uplynulých 10 roků byla pro naši oblast stále se prohlubující hospodářská, společenská a politická krize. Je stále jasnější, že zmrazení vztahů nic nevyřeší. Restrukturalizace už snad začala, snad vnímáme první signály dynamizace světové soustavy, do které patříme i my. Moc riskuje svoji stabilitu, izoluje-li se od nabídnutých kompromisů. S těmito myšlenkami Vám posíláme pozdrav při příležitosti desátého výročí vydání Charty 77. Zároveň přejeme, aby komunikace mezi maďarskými a československými demokraty v následujících deseti letech pokročila vpřed.“ Srv. též rozhovor redaktorů časopisu Beszélő M. Harasztiho a F. Köszega o spolupráci východoevropských občanských iniciativ. Tamtéž, č. 7, s. 19. Seznámili jsme se s jeho obsahem podle kopie teprve v polovině března, protože originál pošta nedoručila. Jistě nás proto omluvíte, že odpovídáme s takovým zpožděním.

Mezitím došlo k teroristickým aktům proti maďarským kulturním institucím v Bratislavě. Je to otřesná událost a Charta 77 vyzvala vládu ČSSR a Federální shromáždění ČSSR, aby příčinám těchto projevů nesnášenlivosti a zjištění pachatelů věnovaly zvýšenou pozornost.

Přání, které jste vyslovili v závěru Vašeho dopisu, aby se spojení mezi demokraticky smýšlejícími Maďary a Čechy a Slováky v následujícím desetiletí prohloubilo, nabývá za těchto okolností na významu. Charta 77 odsuzuje sociokulturní diskriminaci maďarské menšiny a požaduje, aby se ústavní orgány zasadily o to, aby sdělovací prostředky a školy, zejména na Slovensku, pomáhaly vytvářet ovzduší národnostní snášenlivosti a vzájemného porozumění.

S přátelským pozdravem

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Dopis nezávislého budapešťského časopisu Beszélő (Hovorna), který udržoval kontakty s Chartou 77 a usiloval o intenzivnější styky česko-slovensko-maďarské, podepsali redaktoři Miklós Haraszti, János Kis, Ferenc Köszeg, Petri György, Sándor Szilágyi a Ottila Soltová. Publikován byl v Informacích o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 3, s. 24:
„Milí přátelé, deset roků je hodně času pro společenské hnutí, zvláště v naší oblasti, kde se od druhé světové války nezávislé hnutí nedožilo ani desíti roků! Charta však žije a je činná, což je důkazem nejen odhodlanosti jejích signatářů, ale i toho, že se v oné době správně hodnotil vývoj ve světě. Komunistický stranický stát už není takovou neomezenou mocností ve středovýchodní Evropě, aby mohl podle své libovůle utlačovat jakoukoli iniciativu společnosti.
Signatáři Charty nabídli moci dialog. Moc odpověděla represáliemi. Neuznává, že občané mají právo sledovat, jak jsou dodržovány zákony, veřejně protestovat proti bezpráví, ochraňovat pronásledované a diskriminované a projevit iniciativu při rozvoji právního řádu. Ani dnes nedává víc záruk k respektování lidských práv než před deseti lety. Iniciativa Charty však přesto není zbytečná. Nenechává zapomenout na věc lidských práv, má svůj podíl na tom, že si občané uvědomují, že i oni mají práva. Dává příklad k samostatnému a odpovědnému užívání těchto práv a vyvíjí tlak na vedení, aby dialog se společností začalo.
Jiné cesty není. Uplynulých 10 roků byla pro naši oblast stále se prohlubující hospodářská, společenská a politická krize. Je stále jasnější, že zmrazení vztahů nic nevyřeší. Restrukturalizace už snad začala, snad vnímáme první signály dynamizace světové soustavy, do které patříme i my. Moc riskuje svoji stabilitu, izoluje-li se od nabídnutých kompromisů.
S těmito myšlenkami Vám posíláme pozdrav při příležitosti desátého výročí vydání Charty 77. Zároveň přejeme, aby komunikace mezi maďarskými a československými demokraty v následujících deseti letech pokročila vpřed.“
Srv. též rozhovor redaktorů časopisu Beszélő M. Harasztiho a F. Köszega o spolupráci východoevropských občanských iniciativ. Tamtéž, č. 7, s. 19.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den30
Měsíc3
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse