D383

1987, 29. březen, Praha. – Poděkování Mezinárodnímu výboru Labour Party v Londýně za pozdravy k 10. výročí Charty a za solidaritu s její činností. (Dokument č. 26/87)

Drazí přátelé,

s velkým zpožděním jsme dostali zprávu o pozdravech, které jste poslali všem signatářům a mluvčím Charty 77 u příležitosti desátého výročí zveřejnění jejího úvodního prohlášení.E1Mezinárodní výbor Labour Party zaslal 14. 1. 1987 k 10. výročí Charty 77 dopis: „Mezinárodní výbor Labour Party zasílá pozdravy členům a mluvčím Charty 77 u příležitosti 10. výročí vydání jejího základního prohlášení. Odvaha a pružnost Charty 77, s nimiž čelí neustálým šikanám a represím čs. úřadů, byla inspirací pro demokratické socialisty. Výslechy, domovní prohlídky, omezení svobody pohybu, propuštění z práce a věznění byly jedinou odpovědí politicky nesmlouvavé vlády, která není schopna zvládnout nové a odvážné myšlenky předložené stoupenci Charty. Labour Party se odvolává na závazek čs. vlády, že bude dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv Spojených národů a mezinárodní pakty o lidských právech. Opět ujišťujeme, že plně podporujeme názor vyjádřený v základním Prohlášení Charty 77: ‚Svoboda a práva lidí, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových sil a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu vývoji naší společnosti.‘ Majíc toto na mysli požaduje Labour Party, aby čs. vláda propustila na svobodu členy Charty 77, jako je např. Jiří Wolf, kteří byli uvězněni za své přesvědčení. Současně také vyzýváme čs. úřady, aby propustily na svobodu zbývajících pět vedoucích pracovníků Jazzové sekce pražské pobočky Svazu hudebníků.“ Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 4, s. 15–16.

Slyšet hlas skutečné solidarity vždy povzbuzuje a chceme Vám za to vyjádřit svůj dík. Ale hlavně děkujeme, že Labour Party žádala československou vládu, aby byl propuštěn Jiří WolfE2Jiří Wolf, signatář Charty 77, v letech 1978–1981 vězněn podle § 98/1 (podvracení republiky). V roce 1983 odsouzen k 6 rokům vězení za to, že poskytl rakouskému velvyslanci zprávu o poměrech ve věznici v Minkovicích. a jiní signatáři Charty 77, kteří jsou nyní vězněni.

Právě tak důležité bylo, že jste vyzvali československé úřady, aby propustily funkcionáře Jazzové sekce pražské pobočky Svazu hudebníků.

Je i naší snahou přispět k dodržování mezinárodně uznaných a přijatých dokumentů týkajících se lidských a občanských práv, jak se o nich zmiňujete ve svém prohlášení, zvláště mezinárodních dohod o lidských právech a Závěrečné deklarace helsinské konference.

Ještě jednou díky za Vaše laskavé pozdravy a solidaritu. S přáním všeho nejlepšího ve Vaší činnosti

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 5, s. 8–9.
E1.Mezinárodní výbor Labour Party zaslal 14. 1. 1987 k 10. výročí Charty 77 dopis:
„Mezinárodní výbor Labour Party zasílá pozdravy členům a mluvčím Charty 77 u příležitosti 10. výročí vydání jejího základního prohlášení. Odvaha a pružnost Charty 77, s nimiž čelí neustálým šikanám a represím čs. úřadů, byla inspirací pro demokratické socialisty. Výslechy, domovní prohlídky, omezení svobody pohybu, propuštění z práce a věznění byly jedinou odpovědí politicky nesmlouvavé vlády, která není schopna zvládnout nové a odvážné myšlenky předložené stoupenci Charty. Labour Party se odvolává na závazek čs. vlády, že bude dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv Spojených národů a mezinárodní pakty o lidských právech. Opět ujišťujeme, že plně podporujeme názor vyjádřený v základním Prohlášení Charty 77: ‚Svoboda a práva lidí, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových sil a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu vývoji naší společnosti.‘ Majíc toto na mysli požaduje Labour Party, aby čs. vláda propustila na svobodu členy Charty 77, jako je např. Jiří Wolf, kteří byli uvězněni za své přesvědčení. Současně také vyzýváme čs. úřady, aby propustily na svobodu zbývajících pět vedoucích pracovníků Jazzové sekce pražské pobočky Svazu hudebníků.“ Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 4, s. 15–16.
E2.Jiří Wolf, signatář Charty 77, v letech 1978–1981 vězněn podle § 98/1 (podvracení republiky). V roce 1983 odsouzen k 6 rokům vězení za to, že poskytl rakouskému velvyslanci zprávu o poměrech ve věznici v Minkovicích.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den29
Měsíc3
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse