D382

1987, 27. března, Praha. – Dopis vládě ČSSR a Federálnímu shromáždění o protimaďarských incidentech v Bratislavě, žádající jejich vyšetření a zveřejnění podrobných informací. Příloha: Informace Výboru na ochranu práv maďarské menšiny. (Dokument č. 23/87)

Protimaďarské incidenty v Bratislavě

Seznámili jsme se s materiály Výboru na obranu maďarské menšiny v Československu, které se týkají násilných akcí, k nimž došlo v noci z 8. na 9. březen proti místnostem a budovám maďarských menšinových kulturních institucí v Bratislavě.E1Stanovisko Výboru na podporu maďarské menšiny podpořili maďarští exulanti na Západě. Proto se v září 1986 na sjezdu Československé společnosti pro vědu a umění diskutovalo o historii maďarské menšiny na Slovensku a slovenské menšiny v Maďarsku se snahou o objektivní posouzení národnostní otázky. Hlavní referát přednesl M. Kvetko, písemné příspěvky poslali J. Čarnogurský, M. Hübl, M. Kusý a M. Šimečka. Problematice maďarské a slovenské menšiny se také věnoval slovenský měsíčník v Mnichově Horizont. Jednou z příčin neshod mezi Slováky a Výborem na obranu maďarské menšiny byla revize hranic po 1. světové válce. Srv. Základní rozpor – Trianon. In: Horizont, 1986, č. 11–12, s. 3; Hübl, M.: O postavení Maďarů na Slovensku. In: Ze zásuvky i z bloku, 1987, č. 11, s. 9–10. Z materiálů výboru vyplývá, že tyto útoky mohly být buď výrazem národnostní nenávisti, nebo akcí teroristické bojůvky směřující k vyvolávání neklidu, strachu a záští mezi obyvateli Československa.

Považujeme uvedené akty násilí za alarmující i proto, že jimi kulminují různé politováníhodné projevy národnostní nesnášenlivosti, jako například provokativní nápisy a jiné poškozování maďarských objektů, inzultace a ponižování občanů mluvících na ulici maďarsky, a dokonce poškozování a špinění sochy světově proslulého maďarského básníka Sándora Petöfiho.

Jsme přesvědčeni, že vztahy mezi národnostmi jednoho státu mohou ovlivnit jeho občané a že zvláště odpovědnost za klid a bezpečí mají ústavní orgány. Žádáme Vás proto, abyste věnovali vyšetření těchto teroristických aktů maximální úsilí. Dále Vás žádáme, abyste se zasadili o to, aby v československých a zvláště pak slovenských sdělovacích prostředcích byly zveřejněny podrobné informace o těchto násilných aktech i o průběhu jejich vyšetřování. V neposlední řadě pak požadujeme, aby státní orgány zaujaly k těmto událostem stanovisko v souladu s právním řádem.

Je naším přesvědčením, že veřejný život, hromadné sdělovací prostředky i školní výchova by měly být prostoupeny myšlenkou, že je nezbytné a žádoucí, aby občané všech národností v Československu spolu žili v toleranci a přátelství.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Příloha: Krátká informace Výboru na obranu práv maďarské menšiny v Československu z 10. března 1987

Krátka informácia Výboru pre ochranu práv maďarskej menšiny v Československu o útokoch proti budovám maďarských menšinových inštitúcií v Bratislave

V noci z 8. na 9. marca (tj. z nedele na pondelok) doposiaľ neznámi páchatelia zaútočili na budovy maďarských menšinových inštitúcií na štyroch rôznych miestach Bratislavy.

V miestnostiach maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia (Ifjú Szívek) – v skušobnej sieni orchestra na Markušovej ulici a v ústrednej budove na Mostovej ulici – plienili a založili požiare. Vyšetrením na mieste činu sa ukázalo, že podpaľači používali pravdepodobne domácky vyrobené zapaľovacie fľaše s benzínovou náplňou. Tento fakt vylučuje náhodilosť akcie.

Ďalej zdemolovali sklený vchod do budovy redakcie jediného maďarského denníka v Československu Új Szó a rozbili okná na prízemí budovy Ústredného výboru Csemadok; predbežný odhad vzniklých škod je blízko štvrtmilióna Kčs.

Príčina organizovanej akcie je zatiaľ neznáma, ale vychádzajúc z faktu, že tak proti CSEMADOKu ako aj Mladým srdciam sa vyskytli násilné akcie už aj v minulosti a príslušníci maďarskej menšiny sú vystavovaní opakujúcim sa vyhrážkam – napríklad pred nedávnom v Rimavskej Sobote na stredoškolskom internáte sa vyhrážali maďarským žiakom nápisom „smrť Maďarom“ – ďalej z ľahostajnosti úradných miest voči takýmto prejavom a nepriameho podporovania protimaďarských prejavov zo strany oficiálnych orgánov, túto akciu pokladáme za súčasť určitej premyslenej protimaďarskej činnosti.

Bratislava 10. marca 1987

Výbor pre ochranu práv maďarskej menšiny v Československu
Za správnosť informácie: Miklós Duray, Jaslový rad 161, 831 01 Bratislava

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
E1.Stanovisko Výboru na podporu maďarské menšiny podpořili maďarští exulanti na Západě. Proto se v září 1986 na sjezdu Československé společnosti pro vědu a umění diskutovalo o historii maďarské menšiny na Slovensku a slovenské menšiny v Maďarsku se snahou o objektivní posouzení národnostní otázky. Hlavní referát přednesl M. Kvetko, písemné příspěvky poslali J. Čarnogurský, M. Hübl, M. Kusý a M. Šimečka. Problematice maďarské a slovenské menšiny se také věnoval slovenský měsíčník v Mnichově Horizont. Jednou z příčin neshod mezi Slováky a Výborem na obranu maďarské menšiny byla revize hranic po 1. světové válce. Srv. Základní rozpor – Trianon. In: Horizont, 1986, č. 11–12, s. 3; Hübl, M.: O postavení Maďarů na Slovensku. In: Ze zásuvky i z bloku, 1987, č. 11, s. 9–10.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den27
Měsíc3
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse