D381

1987, 25. březen, Praha. – Dopis slovinské mírové sekci studentského kulturního střediska v Ljubljani s poděkováním za pozdrav k 10. výročí Charty a s přáním dalších osobních kontaktů. (Dokument č. 22/87)

Sekcia za mirovno kulturo

Studentski kulturni center

Kersnikova 4, 61000 Ljubljana

Milí přátelé!

S velkou radostí jsme přijali Váš list u příležitosti 10. výročí naší činnosti. Obzvlášť nás těší Vaše porozumění pro to nejpodstatnější, oč usilujeme, což se nestává u všech cizinců, kteří se snaží navázat kontakty a spolupráci s námi. Jedná se totiž o poznání, že nemůže být žádný hodnotný společenský řád a žádný skutečný mír bez respektu k základním právům každého jednotlivého člověka a občana, a že práva malých národů v Evropě nesmějí být obětována zájmům velkých impérií a jejich „velkoprostorovému plánování“, i kdyby se to dělo pod záminkou zachování všeobecného míru a blahobytu. Toto Vaše porozumění je pro nás živým důkazem toho, že nepřetržité přátelství našich národů se může opírat i o společnou duchovní a politickou tradici. Také Vaše myšlenka o nutnosti dialogu uvnitř východního tábora, mezi lidmi a národy samotnými, je pro nás velmi důležitá.

Máme velký zájem o další i osobní kontakty a výměnu názorů s Vámi. Podle našeho mínění je pro Vás přece jen snazší přijet k nám než naopak. Velmi rádi bychom u nás uvítali Vaše zástupce.E1Slovinská mírová studentská skupina oslovila kromě Charty i ostatní nezávislé iniciativy a mírové skupiny v zemích východního bloku a vyzvala je k osobním kontaktům. Ve složce je uložena také fotokopie originálu dokumentu v německém jazyce vlastnoručně podepsaná J. Litomiským.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
E1.Slovinská mírová studentská skupina oslovila kromě Charty i ostatní nezávislé iniciativy a mírové skupiny v zemích východního bloku a vyzvala je k osobním kontaktům. Ve složce je uložena také fotokopie originálu dokumentu v německém jazyce vlastnoručně podepsaná J. Litomiským.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den25
Měsíc3
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse