D375

1987, 6. březen, Praha. – Sdělení o setkání mluvčích a signatářů Charty 77 s poslanci norského parlamentu za jejich návštěvy v Praze. (Dokument č. 16/87)

Návštěva norských poslanců

Ve dnech 2. až 4. března t. r. navštívila Československo delegace poslanců norského parlamentu.E1Delegáti norského parlamentu v čele s předsedou Joe Benkovem přicestovali do Prahy 2. března 1987. Byli přijati prezidentem G. Husákem a předsedou Federálního shromáždění A. Indrou. Na dotaz poslanců týkající se Charty A. Indra odpověděl, že Charta 77 je spolek konspirátorů, kteří žijí za peníze ze zahraničí a mají vyšší životní úroveň než on. (AMV, VN – 00781/1-87.) Informace X. správy SNB obsahuje podrobný popis rozhovoru Jiřího Hájka s členem delegace K. Kristiansenem o vnitropolitické situaci a o postojích čs. vlády k vývoji v SSSR. (AMV, X. správa SNB FMV, i.j. 613.) Poslanci jednali s prezidentem republiky, s předsednictvem Federálního shromáždění a s některými členy vlády.

Navštívili rovněž některé signatáře Charty 77, s nimiž hovořili o problematice lidských a občanských práv a o perspektivách demokratizace. Při té příležitosti byl poslanci Knare Kristiansenovi vysloven dík a uznání za to, že navrhl občanskou iniciativu Charta 77 na Nobelovu cenu míru.E2Člen delegace Knare Kristiansen podal v norském parlamentu návrh na udělení Nobelovy ceny míru Chartě 77. V USA navrhla Chartu 77 na Nobelovu cenu míru Helsinská komise Kongresu USA (viz soubor faksimilií). Delegaci provázeli novináři, kteří se setkali s mluvčími a řadou signatářů.

Návštěva signatářů a mluvčích proběhla v duchu, který odpovídal ovzduší nedávného shromáždění přátel Charty 77 v Oslo.E3Slavnostní shromáždění k oslavě 10. výročí Charty 77 v Oslo se konalo 29. 1. 1987, viz poznámku k D362.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, fotokopie.
E1.Delegáti norského parlamentu v čele s předsedou Joe Benkovem přicestovali do Prahy 2. března 1987. Byli přijati prezidentem G. Husákem a předsedou Federálního shromáždění A. Indrou. Na dotaz poslanců týkající se Charty A. Indra odpověděl, že Charta 77 je spolek konspirátorů, kteří žijí za peníze ze zahraničí a mají vyšší životní úroveň než on. (AMV, VN – 00781/1-87.) Informace X. správy SNB obsahuje podrobný popis rozhovoru Jiřího Hájka s členem delegace K. Kristiansenem o vnitropolitické situaci a o postojích čs. vlády k vývoji v SSSR. (AMV, X. správa SNB FMV, i.j. 613.)
E2.Člen delegace Knare Kristiansen podal v norském parlamentu návrh na udělení Nobelovy ceny míru Chartě 77. V USA navrhla Chartu 77 na Nobelovu cenu míru Helsinská komise Kongresu USA (viz soubor faksimilií).
E3.Slavnostní shromáždění k oslavě 10. výročí Charty 77 v Oslo se konalo 29. 1. 1987, viz poznámku k D362.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc3
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse