D372

1987, 2. březen, Praha. – Kondolence k úmrtí norského ministra zahraničí K. Frydenlunda, zaslaná norskému velvyslanectví v Praze. (Dokument č. 13/87)

Vážený pane velvyslanče,

jako mnozí lidé v naší vlasti také účastníci společenství pro obranu lidských práv „Charta 77“ se s hlubokým zármutkem dověděli o náhlé smrti Vašeho ministra zahraničí p. Knuta Frydenlunda. Bylo to právě poté, co jsme se seznámili s textem jeho projevu z 27. ledna,E1K. Frydenlund přednesl projev na slavnostním shromáždění k 10. výročí Charty dne 29. ledna 1987 v Oslo, které se konalo z iniciativy Fondu na podporu Charty 77 v Norsku. Srv. D362 (6. 1. 1987) a Projev norského ministra zahraničních věcí in: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 4, s. 15. kde vyložil své názory na problémy míru a lidských práv, své sympatie pro naši zem a její lid, zakořeněné ve velkých humanistických tradicích, jež spojovaly nejlepší osobnosti Vašich i našich dějin a kultury.

Zůstáváme mu hluboce vděčni za laskavá slova, která vyslovil při té příležitosti o našem skromném úsilí pokračovat v těchto tradicích, za výraz přátelství a solidarity, který nám věnoval v oněch slovech i v celém svém postoji při různých příležitostech. Připojujeme se ke všem jeho přátelům doma i v zahraničí, truchlíme nad jeho ztrátou a ctíme památku této vynikající osobnosti.

Prosíme Vás, abyste předal výraz těchto našich pocitů rodině zesnulého i příslušným místům Vaší země.

V úctě

Jiří Hájek
Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 4, s. 2–3.
E1.K. Frydenlund přednesl projev na slavnostním shromáždění k 10. výročí Charty dne 29. ledna 1987 v Oslo, které se konalo z iniciativy Fondu na podporu Charty 77 v Norsku. Srv. D362 (6. 1. 1987) a Projev norského ministra zahraničních věcí in: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 4, s. 15.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den2
Měsíc3
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse