D371

1987, 20. únor, Praha. – Blahopřání H. Gordonu Skillingovi k 75. narozeninám. (Dokument č. 12/87)

Vážený pane profesore Skillingu,

přijměte naše nejsrdečnější blahopřání ke svému životnímu jubileu.E1Harold Gordon Skilling, (1912–2001), severoamerický historik, profesor politologie, v letech 1963–1974 ředitel střediska pro ruská a východoevropská studia univerzity v Torontu. Žák Masarykova přítele R. W. Setona-Watsona. Československo navštívil poprvé v roce 1937 a své zážitky z let 1937–1940 popsal v knize Listy z Prahy (poprvé v samizdatové edici Petlice). Československé problematice věnoval dvě významné práce: Czechoslovakia’s Interrupted Revolution (Princeton University Press 1976) a Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia (London 1981) a řadu článků a studií. 22. dubna 1987 oslavili prof. H. G. Skilling a jeho žena Sally zlatou svatbu v Praze na Staroměstské radnici, kde byli roku 1937 oddáni. O návštěvě Prahy prof. Skilling poskytl 6. 5. 1987 rozhovor rozhlasu BBC (ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 62/87-9). V roce 1990 mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy, v roce 1992 obdržel od prezidia ČSAV zlatou plaketu Františka Palackého; ke svým osmdesátinám byl vyznamenán Řádem Bíleho lva z rukou prezidenta Václava Havla. Posíláme je jménem našeho společenství Charty 77 a jistě i řady dalších našich spoluobčanů, kteří sdílejí náš obdiv a vděčnost k Vašemu dílu. Vždyť věnujete tolik pozornosti a pochopení studiu i zpracování významných úseků našich moderních dějin, a to právě těm, jež oficiální historiografie ze známých důvodů pomíjí mlčením nebo zkresluje a jejichž nezávislý výzkum a líčení je současnou mocí u nás znemožňován či znesnadňován.

Vaše monumentální práce Czechoslovakia’s Interrupted Revolution podává plný, pravdivý obraz našeho obrodného procesu roku 1968 a je významným přínosem nejen pro mezinárodní odbornou veřejnost, ale též a především pro ty z našich lidí, kteří mají to štěstí dostat se k ní. Je zdrojem poznání a pochopení oněch událostí, stálou inspirací, příkladem i povzbuzením nejen pro nezávislé historiky, jejichž práci, jak víme, sledujete s porozuměním pro jejich obtížnou situaci a s účinnými projevy sympatie. Je zdrojem cenného poznání a povzbuzení pro všechny, komu nejsou lhostejny velké lidské hodnoty, vytvářené v dějinách a osvědčené v jejich nejdramatičtějších okamžicích.

Dovolte, abychom Vám vyslovili obzvláštní uznání a dík za Vaši knihu o Chartě 77 zařazující naše skromné úsilí do kontinuity zápasu o udržení a obranu těchto hodnot a projevující, stejně jako Vaše další práce, hluboké pochopení pro ně. Také Vaše návštěvy u nás, při nichž jste se setkával i s nepříjemnými překážkami, byly velkou podporou nejen pro ty z nás, kdo s Vámi mohli hovořit, ale pro celé naše společenství.

Přejeme Vám hodně zdraví a sil pro další práci a mnoho úspěchů v ní. Můžeme snad též Vám i sobě přát, abychom Vás mohli brzo opět uvítat u nás v situaci, kdy bychom Vám mohli vyjádřit v plném rozsahu a náležitou formou dík a uznání velké části naší společnosti za Váš významný podíl na zpracování jejích dějin.

Vaši

ing. Jan Litomiský, dr. Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
Václav Havel, prof. dr. Jiří Hájek

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 4, s. 2.
E1.Harold Gordon Skilling, (1912–2001), severoamerický historik, profesor politologie, v letech 1963–1974 ředitel střediska pro ruská a východoevropská studia univerzity v Torontu. Žák Masarykova přítele R. W. Setona-Watsona. Československo navštívil poprvé v roce 1937 a své zážitky z let 1937–1940 popsal v knize Listy z Prahy (poprvé v samizdatové edici Petlice). Československé problematice věnoval dvě významné práce: Czechoslovakia’s Interrupted Revolution (Princeton University Press 1976) a Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia (London 1981) a řadu článků a studií. 22. dubna 1987 oslavili prof. H. G. Skilling a jeho žena Sally zlatou svatbu v Praze na Staroměstské radnici, kde byli roku 1937 oddáni. O návštěvě Prahy prof. Skilling poskytl 6. 5. 1987 rozhovor rozhlasu BBC (ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 62/87-9). V roce 1990 mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Karlovy, v roce 1992 obdržel od prezidia ČSAV zlatou plaketu Františka Palackého; ke svým osmdesátinám byl vyznamenán Řádem Bíleho lva z rukou prezidenta Václava Havla.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc2
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse