D369

1987, 17. únor, Praha. – Blahopřání generálu Vilému Sacherovi k 80. narozeninám. (Dokument Charty 77 č. 10/87)

Pane generále,

upřímně blahopřejeme k Vašemu významnému životnímu datu, 80. narozeninám.

Radujeme se z Vaší svěžesti a tvůrčí aktivity, kterou projevujete při psaní svých knih, cenných literárních záznamů pohnutých dějů druhé světové války.

Vaše knihy Pod rozstříleným praporem, Na počátku stála smrt, Psáno na lafetě, Ve stínu popraviště, Válka skončila na Hané, Krvavé velikonoce a Nebeská brigáda jsou pozoruhodnými svědectvími Vašich vlastních dramatických zážitků, znalostí a zkušeností. Přesto, že pojednávají o válce, obdivuhodným způsobem odhalují její absurditu a současně lidskost míru.E1Některé ze Sacherových prací byly po vydání částečně zničeny, např. Pod rozstříleným praporem (1969), Na počátku stála smrt (Dukla bez legend, 1970). Krvavé velikonoce vyšly v samizdatové edici Petlice (1978).

S úctou se skláníme před Vaším významným podílem na práci zpravodajské vojenské služby v Anglii na počátku války a zvláště před hrdinskou účastí v boji proti fašismu na východní frontě.

Skutečnost, že jste byl po mnoha bojových zásluhách, československých i zahraničních válečných vyznamenáních v padesátých letech svévolně suspendován a s rodinou vystěhován z Prahy, pracovně postižen a že Vám byla později, po podpisu Charty v roce 1977, prezidentem republiky odňata hodnost generálporučíka a všechna československá vyznamenání, že Vám bylo upřeno právo nosit i vyznamenání jiných států včetně sovětských, považujeme za černé skvrny československé politiky a historie.

Věříme, že se v našem kruhu dočkáte plného ocenění své literární práce i svého válečného hrdinství.

ing. Jan Litomiský, dr. Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 3, s. 12
  • Res publica, roč. 4 (1987), č. 25.
Komentáře
  • Ruml Jan: Osmdesátiletý generál Legenda. Ze zásuvky i z bloku, 1987, č. 12.
E1.Některé ze Sacherových prací byly po vydání částečně zničeny, např. Pod rozstříleným praporem (1969), Na počátku stála smrt (Dukla bez legend, 1970). Krvavé velikonoce vyšly v samizdatové edici Petlice (1978).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den17
Měsíc2
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse