D368

1987, 10. únor, Praha. – Prohlášení o policejních opatřeních proti signatářům Charty 77 v souvislosti s návštěvami zahraničních politiků v Praze. (Dokument č. 9/87)

Stanovisko k zahraničním návštěvám

Dne 2. února t. r. se několik signatářů Charty 77 setkalo se státním ministrem zahraničních věcí Velké Británie a Severního Irska panem Timothy Rentonem, poté 3. února t. r. s náměstkem ministra zahraničních věcí USA Johnem Whiteheadem. Setkání s panem Rentonem se zúčastnila mluvčí Charty 77 dr. Libuše Šilhánová, za Klub mluvčích byli přítomni Václav Malý a Anna Šabatová, dále někteří přátelé Charty. S panem J. Whiteheadem se setkali mluvčí Charty 77 ing. Jan Litomiský a dr. Libuše Šilhánová, za Klub mluvčích pak doc. dr. Radim Palouš a Anna Šabatová, rovněž i přátelé Charty.

Pan Renton i pan Whitehead pozvali na tato setkání i další signatáře Charty 77, těm ale Státní bezpečnost účast znemožnila.E1Komuniké ze setkání T. Rentona a J. Whiteheada se signatáři Charty viz Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 3, s. 11–12. Zde též prohlášení J. C. Whiteheada: „Během svého pobytu (v Československu) jsem měl rovněž možnost setkat se s několika lidmi z různých oblastí společenského života v Československu, a to včetně představitele katolické církve kardinála Tomáška a zástupce Charty 77. Velmi jsem se zajímal o jejich názory. Byl jsem však smutný, když jsem se dozvěděl, že několika osobám bylo zabráněno v účasti na mé schůzce se zástupci Charty 77.“

Oba státní představitelé se při své pražské návštěvě zajímali o celkovou situaci na poli lidských práv v Československu. Chtěli se proto seznámit nejen s míněním vládních činitelů, ale i s náhledy jiných občanů, zvláště těch, kteří se obhajobou lidských a občanských práv dobrovolně zabývají. Jestliže řada signatářů Charty 77 obdržela pozvání od zmíněných činitelů, považovala za slušné a samozřejmé takových schůzek se zúčastnit.

Oběma politickým činitelům se dostalo od čs. vlády ujištění, že se budou moci během své návštěvy sejít a nerušeně hovořit se zastánci občanských práv. Skutečnost však byla taková, že už od rána 31. ledna byli signatáři Charty 77, o nichž se předpokládalo, že mohli být na zmíněné schůzky pozváni, ve dne v noci střeženi vždy několika příslušníky Státní bezpečnosti. Někteří ze signatářů Charty 77, jako dramatik Václav Havel, profesor dr. Jiří Hájek a dr. Václav Benda, nesměli vůbec opustit svůj byt, jiným bylo dovoleno obstarat mimo domov některé základní potřeby, ale i při tom byli hlídáni. V den setkání s panem Whiteheadem dne 3. února pak bylo mluvčímu Josefu Vohryzkovi a bývalým mluvčím Václavu Havlovi, dr. Václavu Bendovi a dr. Martinu Paloušovi na ulici zabráněno, aby se na setkání dostavili. Podobně bylo znemožněno setkání s panem Rentonem zástupci VONS Petru Uhlovi a bývalému mluvčímu Jiřímu Rumlovi.

Tento postup Státní bezpečnosti znamenal vážné omezení osobní svobody řady čs. občanů. Vzhledem k tomu, že nikomu ze zadržovaných nebyl sdělen ani zákonný, ani věcný důvod omezení pohybu, lze toto chování státní policie považovat za porušení § 231 trestního zákona. To, že několika signatářům Charty 77 bylo zabráněno v účasti na užitečných setkáních s předními politickými činiteli západních států a jiným byla účast ztěžována, bylo v rozporu s literou a duchem helsinských dohod, konkrétně pak se slibem čs. vládních činitelů daným oběma zahraničním politikům. Takový postup považujeme za nedůstojný a poškozující pověst naší republiky v civilizovaném světě.E2Informace X. správy FMV zpracovaná na základě odposlechů („ZTÚ Diagram“ a „ZTÚ Přestavba“) obsahuje stručný záznam rozhovorů při těchto setkáních, která se uskutečnila v bytech pracovníků zastupitelských úřadu Velké Británie a USA. Zpráva informuje o dojmu J. C. Whiteheada z jeho rozhovorů s čs. státními představiteli, že v Československu dojde brzy ke změnám poměrů. AMV, X. správa SNB. i.j. 602.

Prohlašujeme tímto, že se i nadále chceme setkávat se všemi lidmi dobré vůle, s oficiálními i neoficiálními činiteli, ať přijdou ze západu, jihu, severu nebo z východu.

Obhajoba lidských a občanských práv je nedílný proces a jeho rozvíjení ve vzájemném dialogu a spolupráci je důležitou podmínkou skutečného míru.

ing. Jan Litomiský, dr. Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek,
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, fotokopie s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 3, s. 10–12
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 2, s. 34.
Komentáře
  • A. Kalinová: Návštěva J. Whiteheada v Praze (RFE, 3. února 1987. ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 19/87-8
  • Rozhovor s T. Rentonem o jeho návštěvě v Praze 19. 2. 1987, BBC), tamtéž, RO 22/87-8
  • J. Bednář k návštěvě T. Rentona v ČSSR (10. 2. 1987 – Hlas Ameriky), tamtéž, RO 23/87-8
  • Tisková konference T. Rentona (10. 2. 1987 – BBC), tamtéž, RO 24/87-8.
E1.Komuniké ze setkání T. Rentona a J. Whiteheada se signatáři Charty viz Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 3, s. 11–12. Zde též prohlášení J. C. Whiteheada: „Během svého pobytu (v Československu) jsem měl rovněž možnost setkat se s několika lidmi z různých oblastí společenského života v Československu, a to včetně představitele katolické církve kardinála Tomáška a zástupce Charty 77. Velmi jsem se zajímal o jejich názory. Byl jsem však smutný, když jsem se dozvěděl, že několika osobám bylo zabráněno v účasti na mé schůzce se zástupci Charty 77.“
E2.Informace X. správy FMV zpracovaná na základě odposlechů („ZTÚ Diagram“ a „ZTÚ Přestavba“) obsahuje stručný záznam rozhovorů při těchto setkáních, která se uskutečnila v bytech pracovníků zastupitelských úřadu Velké Británie a USA. Zpráva informuje o dojmu J. C. Whiteheada z jeho rozhovorů s čs. státními představiteli, že v Československu dojde brzy ke změnám poměrů. AMV, X. správa SNB. i.j. 602.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den10
Měsíc2
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse