D364

1987, 14. leden, Praha. – Poděkování dánskému deníku Politiken a švédskému deníku Dagens Nyheter za Cenu svobody. (Dokument č. 5/87)

Drazí přátelé,

v říjnu 1986 dostala Charta 77 Cenu svobody,E1Cena svobody byla udělena Chartě 77 20. října 1986 v Praze. Při slavnostním udílení ceny přednesl projev zástupce obou skandinávských listů dánský básník Niels Barfoed (in: Informace o Chartě, roč. 9 (1986), č. 12, s. 16–17), který byl následující den vypovězen z Československa. 18. ledna oba deníky uspořádaly v Kodani ve Folke-teatret Den Charty 77, na němž byla Cena svobody předána Chartě 77 prostřednictvím F. Janoucha. Současně byl uspořádán seminář, na kterém v panelové diskusi promluvil J. Pelikán a další. Současně byla v Kodani vyhlášena cena Jana Palacha, udělená Milanu Šimečkovi za rok 1986 za literární dílo, zejména za politickou analýzu v knize Obnovení pořádku. Cenu za M. Šimečku převzal V. Prečan. kterou udělují společně dánský deník Politiken a švédský deník Dagens Nyheter. Sdílíme zásady, jimiž bylo udělení ceny zdůvodněno a které při jejím předání tlumočil dánský básník Niels Barfoed. Charta 77, která se během uplynulých deseti let zasazovala a i v budoucnu bude zasazovat o práva občanů, vychází z evropské tradice, požadující úctu k právu jednotlivce svobodně vyjadřovat své myšlenky a své přesvědčení. Globální význam této tradice je zřejmý i v tom, jak za všechna svá selhání vůči ní musela a musí Evropa draze platit a jak za každé znásilnění veřejné svobodné diskuse v Evropě draze doplácí i třetí svět, s nímž může plně a účinně projevit svou solidaritu jen veřejné mínění občanů vskutku svobodných a všestranně informovaných; Vy jste tak už učinili.

V dnešní rozdělené Evropě nabývá vědomí sounáležitosti a solidarity nových dimenzí. I my vítáme proces evropského sebevědomí, neboť se domníváme, že to, co Evropa dluží sobě, to dluží světu. Snažíme se tomu přispět tím, že trváme na svém právu mluvit pravdu, a děkujeme Vám za to, že jste nás v tom podpořili.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 2, s. 1.
E1.Cena svobody byla udělena Chartě 77 20. října 1986 v Praze. Při slavnostním udílení ceny přednesl projev zástupce obou skandinávských listů dánský básník Niels Barfoed (in: Informace o Chartě, roč. 9 (1986), č. 12, s. 16–17), který byl následující den vypovězen z Československa. 18. ledna oba deníky uspořádaly v Kodani ve Folke-teatret Den Charty 77, na němž byla Cena svobody předána Chartě 77 prostřednictvím F. Janoucha. Současně byl uspořádán seminář, na kterém v panelové diskusi promluvil J. Pelikán a další. Současně byla v Kodani vyhlášena cena Jana Palacha, udělená Milanu Šimečkovi za rok 1986 za literární dílo, zejména za politickou analýzu v knize Obnovení pořádku. Cenu za M. Šimečku převzal V. Prečan.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den14
Měsíc1
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse