D355

1986, 17. listopad, Praha. – Sdělení o připravovaném sborníku Deset let Charty 77 a úvodní slovo mluvčích Charty. (Dokument č. 34/86)

K 10. výročí vzniku Charty 77 připravili přátelé v zahraničí publikaci dokumentující její desetiletou činnost.E1Ten Years of Charter 77. Ed. Vilém Prečan. Hannover: ČSDS 1986, 111 s. Švédsky Charta 77 tio år. Stockholm: Charta 77–Stiffelsen et al., 1987, 87 s. Kniha obsahuje statě V. Havla a H. G. Skillinga, Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977, přehled mluvčích Charty v letech 1977–1986 a regesty dokumentů Charty 1977–1986. Kniha vyjde v několika jazycích, na českém vydání se podílí rovněž i Nadace Charty 77 ve Stockholmu. (O obsahu budeme referovat později.) Mluvčí Charty 77 připravili pro tuto publikaci úvodní slovo.

Slovo úvodem

Charta 77, československá občanská iniciativa usilující o dodržování lidských práv, vstoupila do života 1. ledna 1977. V roce 1987 se tedy dožívá svého desetiletí. Nebylo to zrovna lehkých deset let: Charta 77 se musela od počátku potýkat a dodnes se potýká s mnoha těžkostmi, od pestré škály perzekucí ze strany státní moci, až po své vlastní vnitřní problémy, vyplývající z nutnosti trvale hledat společný konsensus lidí nejrozmanitějších názorů a povah. Okolnost, že navzdory těmto těžkostem Charta 77 nejen stále existuje a pracuje, ale získává dokonce stále zřetelněji obecný respekt, je zajisté důvodem k radosti. Neradi bychom se však s tímto výročím vyrovnali pouze tím, že se z něho budeme radovat. Především nám je výzvou k úvahám o budoucnosti Charty 77, o tom, jak její práci zlepšit, jak pro tuto práci získat více spoluobčanů a v neposlední řadě i jak své společenství omladit. Předpokladem takového zamyšlení musí být ovšem i objektivní pohled na oněch uplynulých deset let. Jedním z možných způsobů jak takový pohled nabídnout, je i tento sborník. Věříme, že lidem v Československu i v zahraničí, kteří se o Chartu 77 zajímají, pomůže seznámit se lépe s její prací, s jejím posláním i s jejími problémy.

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 14, s. 7.
E1.Ten Years of Charter 77. Ed. Vilém Prečan. Hannover: ČSDS 1986, 111 s. Švédsky Charta 77 tio år. Stockholm: Charta 77–Stiffelsen et al., 1987, 87 s. Kniha obsahuje statě V. Havla a H. G. Skillinga, Prohlášení Charty 77 z 1. 1. 1977, přehled mluvčích Charty v letech 1977–1986 a regesty dokumentů Charty 1977–1986.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den17
Měsíc11
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse