D348

1986, 2. říjen, Praha. – Dopis dánské mírové organizaci „Ne atomovým zbraním“ o zastoupení Charty 77 na světovém mírovém kongresu v Kodani. (Dokument č. 27/86)

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Váš dopis z 18. 8. 1986E1Viz Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 11, s. 4–5. Dopis informoval Chartu 77 o tom, že v dánském tisku se konala obšírná debata o shodě západních mírových organizací s nezávislými (mírovými) iniciativami východní Evropy a že organizace Ne atomovým zbraním přesvědčila přípravný výbor Světového mírového kongresu v Kodani, aby byli pozváni na kongres zástupci Charty 77 J. Dienstbier a M. Palouš. a za pozvání pro Jiřího Dienstbiera a Martina Palouše. Dopis jsme dostali teprve 21. září 1986 a mezitím jsme Vám poslali kopii svého dopisu ČSMV z 18. 9. 1986,E2Srv. D346 (18. 9. 1986). v němž jsme vylíčili, jak jsme jednali s pracovníkem tohoto výboru. Je jisté, že nyní je již málo času a že nám čs. úřady asi cestu neumožní. V této souvislosti Vás chceme upozornit na to, že lidé z ČSMV by svůj eventuální souhlas s naší účastí museli dokázat tím, že by našim zástupcům přímo zařídili veškeré cestovní formality, které jsou poměrně složité (cestovní pas nepostačuje). Myslíme, že celá věc dopadne tak, že za Chartu 77 z Československa nikdo nepřijede.E3Navržení delegáti neodcestovali: J. Dienstbier nedostal pas a M. Paloušovi byl pas bez zdůvodnění odebrán. Viz též D346 a D349 (7. 10. 1986). Proto vítáme Vaši nabídku, že nás při jednání kongresu do určité míry nahradíte, např. tím, že kongresu zveřejníte naše stanovisko, které Vám současně zasíláme.E4Viz D349.

Dozvěděli jsme se, že členkou delegace END bude Zdena Tominová, bývalá mluvčí Charty 77. Uvažte, zda by nebylo pěkné, kdybyste právě ji pověřili přednesením našeho příspěvku. Byl by to svého druhu symbolický akt spolupráce dánského a britského mírového hnutí s československou nezávislou občanskou iniciativou. Toto rozhodnutí ovšem necháváme na Vás, protože nejlépe zhodnotíte na místě, co bude nejlepší.

Srdečně Vás zdraví

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 11, s. 6.
E1.Viz Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 11, s. 4–5. Dopis informoval Chartu 77 o tom, že v dánském tisku se konala obšírná debata o shodě západních mírových organizací s nezávislými (mírovými) iniciativami východní Evropy a že organizace Ne atomovým zbraním přesvědčila přípravný výbor Světového mírového kongresu v Kodani, aby byli pozváni na kongres zástupci Charty 77 J. Dienstbier a M. Palouš.
E2.Srv. D346 (18. 9. 1986).
E3.Navržení delegáti neodcestovali: J. Dienstbier nedostal pas a M. Paloušovi byl pas bez zdůvodnění odebrán. Viz též D346D349 (7. 10. 1986).
E4.Viz D349.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den2
Měsíc10
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse