D340

1986, červen, Praha. – Sdělení o vydání sborníku sestaveného z odpovědí na anketu skupiny mladých moravských křesťanů. (Dokument č. 20/86)

Vydání sborníku O odpovědnosti v politice a za politikuE1Samizdatový sborník vydaný Chartou 77 obsahuje dokument Prostor pro mladou generaci (č. 7/86), anketní otázky a odpovědi autorů uvedených v poznámce za podpisem mluvčích.

Charta 77 není a nechce být opozičním politickým seskupením. Je trvalou iniciativou občanů, kteří se rozhodli převzít svůj podíl odpovědnosti za demokratičtější a spravedlivější společenské poměry. Politická hodnocení a záměry jednotlivých signatářů jsou ovšem velice různorodé – to, co nás spojuje, je především úcta k lidským právům, k svobodě a důstojnosti člověka vůbec.

Nemožnost formulovat vlastní politický program však neznamená, že by Charta nepodporovala a nebyla připravena bránit úsilí o nezávislé politické myšlení a konání. Přivítali jsme proto iniciativu „mladých křesťanů z Moravy“, kteří se formou jakési ankety obrátili na řadu osobností z prostředí Charty 77, požadujíce od nich bližší osvětlení jejich vztahu k politice, jejich politických záměrů i jejich odpovědnosti za politické působení v minulosti. Všechny došlé odpovědi (některé byly po dohodě s autory zkráceny) vydáváme ve formě sborníku, neboť podle našeho názoru s tématem ankety úzce souvisí. Byli bychom rádi, kdyby tento sborník byl jen prvním krokem k renesanci zodpovědného politického myšlení v našich domácích poměrech.

Martin Palouš, Anna Šabatová, Jan Štern
mluvčí Charty 77

Poznámka: Sborník má 136 stran formátu A4. Autory jednotlivých statí jsou: Václav Benda (Vážení přátelé!), Karel Čejka (Mladí přátelé), Jiří Dienstbier (Mladí přátelé), Václav Havel (Milí přátelé), Eva Kantůrková (O politice vlivné a mocenské), Jaroslav Mezník (Politika a já), Radim Palouš (Odpověď na dopis z Moravy ze srpna 1985), Zdeněk Pokorný (Pět slabik), Jaroslav Šabata (O osmašedesátém v šestaosmdesátém), Jan Šimsa (Odpověď na anketu), Petr Uhl (Lidská práva a politická revoluce), Josef Vydrář (Mladí přátelé).

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 9 (1986), č. 10, s. 2.
E1.Samizdatový sborník vydaný Chartou 77 obsahuje dokument Prostor pro mladou generaci (č. 7/86), anketní otázky a odpovědi autorů uvedených v poznámce za podpisem mluvčích.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Měsíc6
Rok1986
Zpracovanýtrue
OCRfalse